Monni.dk er et affiliate-site indeholdende reklameartikler og reklamelinks, drevet i kommercielt øjemed
Vælg en side
← Tilbage til ordbogen

Dividende

Skrevet: 23. oktober 2018

Hvad er dividende?

Dividende har tre forskellige betydninger. Først og fremmest bruges dividende som et synonym for begrebet ’udbytte’ og bruges blandt andet som det udbytte der kan være i en større virksomhed, herunder anparts- og aktieselskaber.

Udover dette, kan dividende også være en fastlagt overskudsandel til medlemmer i en forening. Det kan for eksempel være i en brugsforening eller andelsforening, hvor medlemmer får en del af overskuddet. Dividende kan også være den procentdel en kreditor får udbetalt ved et anmeldt tilgodehavende i et konkursbo, hvor alle krav ikke kan dækkes jævnfør §97 i konkursloven.

Hvad er dividende i forhold til udbytte?

Som sagt er dividende og udbytte et synonym i forhold til det overskud virksomhedsejerne trækker ud af virksomheden. Dette kan kun lade sig gøre i anpartsselskaber og aktieselskaber, da de er selvstændige juridiske personer.

Løn er ikke det samme som dividende, da størstedelen af virksomhedsejerne vil tage del i driften og dermed udbetale løn hver måned ligesom en hvilken som helst medarbejder. Dividende er så en ekstra bonus til virksomhedsejerne, hvis virksomheden har gjort det godt og udbetales oftest i forbindelse med en generalforsamling.

Hvordan behandles dividende ved konkursboer?

Det kan ske at man på et tidspunkt låner penge til en virksomhed eller person der bliver begæret konkurs. Idet man har lånt denne penge, vil man være dens kreditor. Når denne bliver begæret konkurs er det vigtigt, at man oplyser, at man har krav på dividende.

Dette vil oftest være en kurator, som er en advokat der tager sig af alle personens eller virksomhedens kreditorer.

Men da der er tale om konkurs, er det sjældent at denne person eller virksomhed kan betale alle sine kreditorer, da der er mangel på penge. Alle kreditorer har deres krav på, hvad de skal have, hvilket oftest vil være det lånte beløb plus renter og eventuelle tillæg. Dividende vil i denne situation oftest være dén procentdel af kravet som kreditoren formentlig vil modtage.