Monni.dk er et affiliate-site indeholdende reklameartikler og reklamelinks, drevet i kommercielt øjemed
← Back to the dictionary

Direkte rente

Written: 10. december 2018

Hvad er den direkte rente?

Den direkte rente viser det faste årlige renteafkast en investor får i procent pr. investeret krone som han har i en obligation. Så hvis en investor for eksempel har købt obligationen til kurs 80, vil han tjene 6,25 kroner, hvis renten er 5% (Se nederst på siden).

Brug for at låne penge?

⭐⭐⭐⭐⭐
Over 100.000 brugere har brugt vores søgemaskine til at søge efter de billigste lån.
Sammenlign lån hurtigt og nemt

Dog er det vigtigt at belyse, at den direkte rente ikke er med til at give et retvisende billede af det samlede afkast eller forrentningen en investor har. Det kan det ikke, da den i modsætning til den effektive rente, ikke tager højde for udtrækninger på obligationerne. Udover dette, tager den direkte rente heller ikke højde for kursgevinster ved obligationer.

Hvordan beregnes den direkte rente?

Den direkte rente beregnes ved at tage følgende formel:

Pålydende rente * 100/Kursen

Dette betyder at den direkte rente bliver påvirket af den pålydende rente og kursen på obligationen. Det vil sige, at hvis den pålydende rente er høj, så vil den direkte rente også være høj. Hvis den pålydende rente derimod er lav, så vil den direkte rente også være lav. Dette betyder samtidig, at hvis kursen på obligationen er høj, så vil den direkte rente være lav. Det kan for eksempel være, at vi i Danmark har et rentefald som kan være med til at påvirke obligationsværdien og dermed få den til at sige. Modsat vil en lav kurs på obligationen medføre en høj direkte rente.

Eksempel på beregning af den direkte rente

Hvis man har en obligation der er købt til kurs 80 som giver 5% vil den direkte rente blive beregnet ved:

5% * 100/80 = 6,25%

Dette betyder, at hvis man har købt en obligation til kurs 80, vil man som investor have en årlig rente på 6,25%, hvis den pålydende rente har været på 5%.