Monni.dk er et affiliate-site indeholdende reklameartikler og reklamelinks, drevet i kommercielt øjemed
← Back to the dictionary

Delfaktura

Written: 23. august 2018

Hvad er en delfaktura?

En normal faktura er en opkrævning af en betaling for varer eller ydelser, som aftales mellem en kreditor og en debitor. Som navnet nok antyder, er en delfaktura en faktura med opdelte betalinger for af en levering af varer eller ydelser. Ganske som en normal faktura, indeholder en delfaktura typisk oplysninger vedrørende antallet af varer eller ydelser, pris samt betalingsbetingelserne. I visse tilfælde vedlægges der også et girokort alt efter aftalens omstændigheder. En delfaktura anvendes typisk til større ordrer, hvor det af den ene eller anden grund er nødvendigt at opdele betalingen. Der findes typisk tre situationer, hvor delfakturering kan blive relevant.

Brug for at låne penge?

⭐⭐⭐⭐⭐
Over 100.000 brugere har brugt vores søgemaskine til at søge efter de billigste lån.
Sammenlign lån hurtigt og nemt

Acontobetaling

En acontobetaling er stadig en opdelt betaling af et beløb. Man vil typisk benytte en acontobetaling, hvis en kunde ønsker at få opdelt fakturaen, således at kunden er sikker på at virksomheden har tilstrækkelig likviditet. Med en acontobetaling er der med andre ord tale om en betaling, der enten er løbende eller fungerer som et forskud inden den endelige afregning. Et godt eksempel på acontobetaling er varmeregningen, som jo betales opdelt i løbet af året med en afsluttende afregning ved årets udgang.

Forudbetaling

En forudbetaling vil typisk anvendes i tilfælde, hvor en kunde ønsker en stor leverance. Kreditor kan i dette tilfælde kræve, at der betales en del på forskud og således er sikker på, at der faktisk er blevet indbetalt penge inden der indkøbes eller produktionen påbegyndes. Kreditor vil derfor udsende en delfaktura, der svarer til forudbetalingen, og så dernæst fakturere den sidste del, når leverancen er udført.

Opdeling af leverancen

Af den ene eller anden grund kan der fra tid til anden opstå forsinkelser i en leverance fra leverandøren side. Dette kan f.eks. komme til udtryk hvis leverandøren ikke kan levere det antal varer, der skal til for at opfylde en ordre. En delfakturering bliver således nødvendig i tilfælde, hvor den samlede mængde af varer ikke kan leveres på samme tid.

Der kan være mange grunde til at denne situation opstår. Eksempelvis hvis leverandøren oplever en uforudset efterspørgsel på sine varer, og simpelthen ikke har mulighed for at skaffe det ønskede antal varer. I et sådant scenarie kan leverandøren vælge enten at annullere ordren eller oprette en delfaktura. Det er selvfølgelig kun rimeligt, at en kunde ikke skal betale for alle de bestilte produkter, hvis ordren ikke er komplet. Leverandøren skal i stedet sende en delfaktura med en et beløb, der stemmer overens med det antal varer, som kan leveres til kunden i første omgang. Når så leverandøren er i stand til at levere resten af ordren, vil man selvfølgelig blive faktureret for det beløb, der svarer til den sidste del af ordren.