Monni.dk er et affiliate-site indeholdende reklameartikler og reklamelinks, drevet i kommercielt øjemed
← Back to the dictionary

CVR-nummer

Written: 2. oktober 2018

Hvad er et CVR-nummer?

CVR er en forkortelse for Det Centrale Virksomhedsregister og er betegnelsen for det stamregister over virksomhedsoplysninger, som staten har for alle virksomheder i Danmark. Et CVR-nummer er derfor ganske enkelt et identifikationsnummer på en virksomhed, der kan identificere en virksomhed på samme måde som en dansk statsborger kan identificeres via deres CPR-nummer.

Brug for at låne penge?

⭐⭐⭐⭐⭐
Over 100.000 brugere har brugt vores søgemaskine til at søge efter de billigste lån.
Sammenlign lån hurtigt og nemt

Et CVR-nummer er sammensat af 8 unikke cifre, og benyttes når virksomheden har brug for at identificere sig enten overfor det offentlige, SKAT eller kunder. I forbindelse med fakturaudstedelse skal CVR-nummeret derudover være synligt. Et CVR-nummer kan desuden anvendes i forhold til at oprette bankkonto eller forsikring til erhverv, og anvendes også som virksomhedens momsnummer.

CVR-nummeret er en praktisk registreringsmetode, og hvis man er ejer af en større eller mindre virksomhed i Danmark, har man pligt til at registrere sig og få et CVR-nummer. Virksomheder med en årlig omsætning under 50.000 kr. er dog undtaget denne regel. For disse virksomheder er det frivilligt, om man ønsker at registrere sig.

Hvad er Det Centrale Virksomhedsregister (CVR)?

Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) er et register, der indeholder vigtige oplysninger om en virksomhed som juridisk enhed samt oplysninger om virksomhedens produktionsenheder (P). Oplysningerne er tilgængelige for de offentlige myndigheder samt til anvendelse for privatpersoner.

For de virksomheder, som er registreret i CVR, indeholder registeret blandt andet virksomhedens CVR-nummer, navn, adresse, størrelse samt branchekode. CVR registeret drives af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, men har sin egen hjemmeside på CVR.dk, hvor det også er muligt at få adgang til European Business Register, som ligger inde med oplysninger om virksomheder og selskaber i andre europæiske lande.

Hvad menes der med P-nummer og SE-nummer

Udover CVR-nummeret skal en virksomhed også have et P-nummer, hvilket er en forkortelse for Produktionsenhedsnummer. P-nummeret er en registrering og identifikation på de fysiske beliggenheder, som hører under virksomheden, og hvorfra der udøves erhvervsmæssig aktivitet. En virksomhed kan således sagtens have ét CVR-nummer og adskillige P-numre alt afhængig af, hvor mange forskellige adresser den enkelte virksomhed driver virksomhed fra.

P-nummeret er sammensat af et 10-cifret nummer, der er unikt for den enkelte fysiske beliggenhed. Et SE-nummer minder om et CVR-nummer, men skal anvendes hvis man driver virksomhed under den samme juridiske enhed og gerne vil adskille erhvervsaktiviteternes momsregnskaber. I disse tilfælde, kan man oprette såkaldte administrative enheder, der hver især identificeres med et unikt SE-nummer. Det er i langt de fleste tilfælde større virksomheder, der fx har et enkelt CVR-nummer med flere tilhørende SE-numre.

CVR i udlandet

Har man forretning og samarbejdspartnere i udlandet, vil der oftest blive bedt om et VAT-nummer, som er den betegnelse for et CVR-nummer, som typisk bruges i udlandet. Når man skal oplyse sit CVR-nummer (eller VAT) i forbindelse med virksomhedsdrift i udlandet skal CVR-nummeret skrives som DK efterfulgt af virksomhedens 8-cifrede CVR-nummer (format: DK xxxxxxxx).

Hvordan vedligeholdes virksomhedens stamdata?

Det er udelukkende virksomhedens eget ansvar at vedligeholde og opdatere deres oplysninger, hvilket finder sted på hjemmesiden virk.dk.