Monni.dk er et affiliate-site indeholdende reklameartikler og reklamelinks, drevet i kommercielt øjemed
← Back to the dictionary

Bruttoresultat

Written: 5. december 2018

Hvad er et bruttoresultat?

Et bruttoresultat er en obligatorisk resultatopgørelse, der afspejler de samlede indtægter minus omkostningerne ved solgte varer. Bruttoresultat er et mellemresultat, som beregnes ved at trække produktionsomkostningerne fra nettoomsætningen, dog uden at indberegne driftsomkostninger. Posten kan også̊ benævnes bruttofortjeneste, men er ikke beregnet på samme måde som posten med samme navn i den artsopdelte resultatopgørelse.

Brug for at låne penge?

⭐⭐⭐⭐⭐
Over 100.000 brugere har brugt vores søgemaskine til at søge efter de billigste lån.
Sammenlign lån hurtigt og nemt

Hvorfor er et bruttoresultat vigtigt?

Bruttoresultatet er vigtigt, fordi det afspejler virksomhedens kernerentabilitet før de løbende driftsomkostninger, og det illustrerer den økonomiske succes for et produkt eller en tjenesteydelse. Bruttoresultatet indikerer også, hvor effektive ledelsen er, i brug af omkostningerne i produktionsprocessen.

Virksomheder med et godt bruttoresultat har konkurrencemæssige fordele overfor deres konkurrenter. De konkurrencemæssige fordele kommer dem til gode enten fordi deres udgifter til direkte omkostninger er lavere eller fordi de kan opkræve en bedre pris for produktet eller ydelsen, da deres bruttofortjeneste pr. vare/ydelse kan tillade en bedre pris. Eksempel:

Virksomhed A og Virksomhed B sælger lamper, begge virksomheder har en omsætning på 1 mio. årligt.

Virksomhed A har et vareforbrug på 400.000 årligt og virksomhed B har et vareforbrug på 800.00 årligt.

Virksomheds A bruttoresultat vil derfor være 1.000.000 – 400.000 = 600.000 kr.

Virksomheds B bruttoresultat vil derimod være 1.000.000 – 800.000 = 200.000 kr.

Det er tydeligt at se, at Virksomhed B har markant større udgifter på vareforbrug end Virksomhed A. Begge virksomheder har en omsætning på 1 mio. årligt., men Virksomhed A er en meget mere effektiv virksomhed end Virksomhed B.

Et bruttoresultat kan også bruges til, at udregne bruttomarginen, der almindeligvis betegnes som bruttovinstmargen. Begge afspejler i det væsentlige det samme, men bruttomarginen er et præcist procenttal mens bruttoresultatet er kroner øre. Bruttomarginen udregnes ved, at tage det samlede beløb i salgsindtægter, træk herefter direkte omkostninger ved fremstilling af produktet og divider med det samlede indtægtsbeløb. Det resulterende procenttal er selskabets bruttoavancemargin.