Monni.dk er et affiliate-site indeholdende reklameartikler og reklamelinks, drevet i kommercielt øjemed
← Back to the dictionary

BNP

Written: 20. september 2018

Hvad er BNP?

BNP også kendt som Brutto nationalt produkt står for et lands samlede værdi af et lands produktion over et år. BNP er lig med summen af privat og offentligt forbrug og investeringer samt nettoeksporten af varer og tjenester.

Brug for at låne penge?

⭐⭐⭐⭐⭐
Over 100.000 brugere har brugt vores søgemaskine til at søge efter de billigste lån.
Sammenlign lån hurtigt og nemt

BNP kan defineres som værdien af den samlede indkomst, som fordeles mellem lønmodtagere, virksomheder og det offentlige.

BNP opgøres i markedspriser, dvs. inklusiv moms og andre afgifter. BNP inkluderer desuden værdien af forbruget af fast afskrivninger og hvis disse trækkes fra BNP fås netto national produktet, NNP.  Når man inden for økonomi taler om den økonomiske udvikling, så er det udviklingen i BNP, der bliver brugt. BNP bliver opgjort i faste priser, så perioden er upåvirket af inflation (Inflation er en tilstand i samfundet, hvor valutaens værdi forringes på baggrund af stigninger i priser).

Danmarks BNP kontra udlandets

BNP er generelt vigtig for lande, da det siger noget om landets økonomiske vækst. Det er dog forskelligt hvor høj BNP skal være i forskellige lande. I et lille land som Danmark er det for eksempel svært at sigte efter et alt for højt BNP, da det er et urealistisk mål. Derfor siger man i Danmark, at det er realistisk at opretholde en BNP på

Hvorfor BNP?

BNP har til formål at fastlægge, hvor meget det enkelte land producerer samlet set. BNP er i særdeleshed anvendelig og sammenlignelig, eftersom udregningen er fælles for stort set alle lande. På den måde kan man altså nogenlunde sammenligne landenes økonomi på trods af størrelse, indbyggertal etc.
Man kan ligeledes omregne BNP pr. indbygger. Dermed kan man muligvis konstatere, at et stor land producerer mere end et lille land, men ikke nødvendigvis mere pr. indbygger.