Monni.dk er et affiliate-site indeholdende reklameartikler og reklamelinks, drevet i kommercielt øjemed
← Back to the dictionary

Basisår

Written: 10. december 2018

Hvad er et basisår?

Hvis man i en virksomhed gerne vil udregne væksten i virksomheden, skal du først bestemme, hvilket år du vil tage udgangspunkt i og sammenligne med. Dette år kaldes basisåret. Basisåret er et udgangspunkt til at beregne den tidsmæssige udvikling i indkomst. Basisårsanalyse er et godt værktøj, da man herigennem kan tage højde for den årlige inflation.

Brug for at låne penge?

⭐⭐⭐⭐⭐
Over 100.000 brugere har brugt vores søgemaskine til at søge efter de billigste lån.
Sammenlign lån hurtigt og nemt

Hvad bruges et basisår til?

Det virker underligt, at man ikke bare kan trække sidste års omsætning fra dette års omsætning og derved finde væksten, men det skyldes, at der hvert år sker en inflation. Inflation i økonomien sker på verdens plan, og det betyder, at vores penge bliver mindre værd. Dette betyder altså, at en virksomhed, der er nogenlunde stabil, alligevel vil se en vækst i omsætningen hvert eneste år grundet inflationen. Et basisår benyttes derfor, når man skal udregne væksten i en virksomhed og tage højde for inflation. Man kan derfor ved hjælp af et basisår beregne, om der er sket en reel vækst i virksomheden. På denne måde kan man også sammenligne væksten i løbet af en årrække, hvis man benytter det samme basisår til beregningerne.

Hvordan benytter man basisårsanalyse?

Når man har udvalgt et basisår, skal man bestemme basisårsindekset, og dette er næsten altid 100. Herefter vil man bestemme det nuværende års indeks, og denne bestemmes altså på baggrund af inflationen. Typisk er inflationen omkring 2%, og derfor vil det nuværende års indeks være 102. Dette er dog kun et eksempel, og hvis man skal udregne væksten i en rigtig virksomhed, skal man naturligvis finde et mere præcist tal den procentvise størrelse af inflationen. Nu deler man basisindekset med det nuværende års indeks, og dette resultat ganger man så med årets indkomst. På denne måde vil man få et resultat, der viser, hvor meget årets indkomst ville være værd i basisåret, og man kan derfor sammenligne dette resultat med indkomsten for basisåret.

Hvornår benyttes basisårsanalyse?

Basisårsanalyse er altså et værktøj, der ofte benyttes i virksomheder til at undersøge væksten i virksomheden. Derudover benyttes den også på et bredere plan, da den benyttes til at udregne BNP. Et lands BNP er værdien af landets samlede produktion pr år, og det er et begreb, man bruger meget, når man analyserer landes frem- eller tilbagegang. Her benyttes også basisårsanalyse for at tage højde for inflationen.