Monni.dk er et affiliate-site indeholdende reklameartikler og reklamelinks, drevet i kommercielt øjemed
← Back to the dictionary

ATP

Written: 11. september 2018

Hvad er ATP?

ATP blev indført i 1964 og står for ’arbejdsmarkedets tillægspension’. ATP er en lovpligtlig tillægsforsikring både virksomheden og den ansatte skal betale. Dette betyder, at næsten alle i Danmark betaler ATP.

Brug for at låne penge?

⭐⭐⭐⭐⭐
Over 100.000 brugere har brugt vores søgemaskine til at søge efter de billigste lån.
Sammenlign lån hurtigt og nemt

ATP er en tillægspension der bliver udbetalt når man når folkepensionsalderen. Dette bliver udbetalt sammen med folkepensionen og er en form for ekstraydelse man kan få ved siden af sin pension og kan være med til at sikre flere økonomisk velstillede pensionister i Danmark.

Hvem skal betale ATP?

For at kunne betale og dermed modtage ATP er der fire krav der skal opfyldes:

  • Du skal være fyldt 16 år.
  • Du skal have en indkomst – her er der både tale om offentlig forsørgelse eller som almindelig lønmodtager.
  • Du skal arbejde mindst 9 timer om ugen for at betale ATP
  • Være ansat af en dansk arbejdsgiver eller arbejde i Danmark.

Dette betyder, at alle lønmodtagere over 16 år betaler ATP, og dette er selv om man er på offentlig forsørgelse, såsom dagpenge, A-kasse, eller om man er almindelig lønmodtager i en virksomhed. Kun selvstændige behøves ikke at betale ATP. Dog kan du som selvstændig godt vælge at betale ATP alligevel gennem din pensionsordning ved at ændre den på virk.dk.

Hvor meget og hvornår kan jeg få udbetalt ATP?

Den eneste faktor der bestemmer, hvor stort ATP-bidraget skal være, er antallet af timer du har arbejdet og afhænger på ingen måde af lønnens størrelse.

ATP-bidraget bliver trukket automatisk af din arbejdsgiver eller af staten inden du får din indkomst.

Både dig som almindelig lønmodtager og virksomheder bidrager til din ATP. Det vides, at ca. 1/3 betales af dig selv, mens 2/3 betales af virksomheden du er ansat i.

Da ATP bliver betalt efter antallet af timer du har arbejdet, bliver ATP-beløbet selvfølgelig også større, desto mere du har arbejdet. Det vil sige, at hvis du har arbejdet siden du var 16 år til du når pensionsalderen, vil du cirka kunne få 2.900 kroner i måneden. Det er forskelligt alt efter beløbet om det vil blive udbetalt månedligt eller som et engangsbeløb.

Som sagt bliver ATP udbetalt, når du når din folkepensionsalder. Folkepensionsalderen er forskelligt alt efter, hvilket år du er født, men kan være alt mellem 65-73 år.

ATP-bidraget bliver udbetalt automatisk til din NemKonto. Dette bidrag bliver udbetalt resten af dit liv, og er derfor sikret en mindre indkomst.

Dog skal der betales skat af ATP-bidraget du får, da det også er en normal indkomst. Denne trækkes dog også automatisk.