Monni.dk er et affiliate-site indeholdende reklameartikler og reklamelinks, drevet i kommercielt øjemed
← Back to the dictionary

ATP-bidrag

Written: 26. september 2018

Hvad er ATP-bidrag

Hvis du har gennemgået din lønseddel, så har du nok bemærket, at der betales et beløb til noget der hedder ATP. ATP står for Arbejdsmarkedets TillægsPension, og er et bidrag som betales af både lønmodtageren og arbejdsgiveren. Som lønmodtager og arbejdsgiver er der pligt til indbetaling af ATP-bidrag af lovgivningsmæssige årsager, og det sker automatisk gennem din løn. ATP-bidrag er egentligt en tvungen tillægsforsikring til folkepensionen, som er en del af Danmarks velfærdssystem. Forskellen på folkepension og ATP er, at folkepension er en pension, som finansieres af den danske stat, hvorimod ATP er et ekstra bidrag til pensionen i Danmark, som finansieres af lønmodtagerne og arbejdsgiverne.

Brug for at låne penge?

⭐⭐⭐⭐⭐
Over 100.000 brugere har brugt vores søgemaskine til at søge efter de billigste lån.
Sammenlign lån hurtigt og nemt

Når du når pensionsalderen, begynder udbetalingen af tillægspensionen til dig. Hvis du modtager mindre end 2.850 kr. om året, så udbetales dette samlet en gang om året. Modtager du derimod mere end 2.850 kr. årligt, så udbetales det årlige beløb fordelt ud på 12 måneder. Denne pensionsordning fortsætter fra du når pensionsalderen til du går bort. Ordningen stopper dermed ikke, selvom du skulle gå hen og modtage flere penge, end du har sparet op.

Hvor meget betaler man i ATP-bidrag?

ATP-bidragets størrelse er bestemt af det antal timer, som du har arbejdet i den periode, du modtager løn for. Der er dermed ikke sammenhæng mellem niveauet af din løn og størrelsen på det bidrag, du betaler til ATP. Du kan herunder se nuværende satser for ATP-bidragene.

Antal timerSamlet ATP bidrag
Månedslønnede
Arbejdet mindst 117 timer284 kr.
Arbejdet under 117 – og mindst 78 timer189,35 kr.
Arbejdet under 78 – og mindst 39 timer94,65 kr.
Arbejdet under 39 timer:0,00 kr.

 

Antal timerSamlet ATP bidrag
14-dages lønnede: 
Arbejdet mindst 54 timer149,40 kr.
Arbejdet under 54 – og mindst 36 timer99,60 kr.
Arbejdet under 36 – og mindst 18 timer49,80 kr.
Arbejdet under 18 timer0,00 kr.

 

Antal timerSamlet ATP bidrag
Ugelønnede
Arbejdet mindst 27 timer74,70
Arbejdet under 27 – og mindst 18 timer49,80
Arbejdet under 18 – og mindst 9 timer24,90
Arbejdet under 9 timer0,00 kr.

 

Antal timerSamlet ATP bidrag
Løsarbejder (Lønmodtagere som har afsluttede ansættelsesforhold inden for en uge)
Pr. time2,01 kr.

Hvem skal betale ATP-bidrag?

Da ATP blev indført ved lov i 1964, der dækkede det oprindeligt udelukkende lønmodtagerne. Dette har ændret sig sidenhen, og i dag skal folk der ikke arbejder også betale ATP-bidrag. Du kan se en oversigt herunder for hvem der har pligt til at betale ATP-bidrag.

Oversigt over hvem der indbetaler til ATP:

  • Lønmodtagere som arbejder mindst 9 timer ved samme arbejdsgiver pr. uge
  • Personer der modtager folkepension, som stadig har et arbejde
  • Personer der modtager arbejdsløsheds- og sygedagpenge
  • Personer der modtager revaliderings-, ledigheds- og aktiveringsydelse
  • Personer som modtager kontanthjælp eller tabt arbejdsfortjeneste
  • Og til sidst, personer der er tilkendt førtidspension efter 1/1 2003

Personer der modtager delpension, fleksydelse, efterløn eller førtidspensionister, som før 1/1 2003 har fået tilkendt førtidspension, har mulighed for frivilligt at fortsætte indbetaling af ATP-bidrag.