Monni.dk er et affiliate-site indeholdende reklameartikler og reklamelinks, drevet i kommercielt øjemed
← Back to the dictionary

Hvad er aktier?

Written: 22. januar 2020

Ejer du en aktie, ejer du en andel af en virksomhed med selskabsformen aktieselskab. Det giver dig, aktieejeren, titlen som aktionær i den pågældende virksomhed. Og ud fra hvor stor en portion af de samlede aktier og betingelserne bag disse, kan du få mulighed for at få indflydelse på virksomhedsdriften og beslutningerne, der skal træffes.

Pengene på aktier tjenes ved, at du køber dem til én pris, men sælger dem til en højere senere. Ydermere kan du i nogle virksomheder få udbetalt udbytte ud fra de aktier, du ejer. Folk, der handler med aktier, kan derfor fortælle dig, hvor vigtigt det er at købe og sælge på de helt rigtige tidspunkt – så du kan opnå det højeste afkast!

Hvad er en aktie?

Hvad er en aktie?

Hvad er en aktie?

En aktie er en andel af en virksomhed, som man har mulighed for at købe, for derved at blive aktionær i virksomheden. Hvis man har en stor del aktierne i en virksomheden, så vil man også have mulighed for at få indflydelse på beslutningerne der bliver truffet i virksomheden. Investorer investere i aktier da de har en forventning om at værdien af virksomheden stiger, og derved også aktiekursen. Hvis du er i tvivl om hvordan man investere i aktier, så kan du læse mere omkring investering for begyndere her hvor du kan få en grundviden, som kan lære dig om investering i aktier er det rette for dig.

Værdien af aktier

Den generelle prisdannelse i økonomi gælder naturligvis også for aktier: Hvis efterspørgslen stiger mere end udbuddet, så stiger prisen. Og selvfølgelig også omvendt. Tommelfingerreglen er aktiens pålydende værdi: Og antallet af aktier ganget med een pågældende pålydende værdi udgør derved virksomhedens aktieselskab.

Udbud og efterspørgsel kan altså forårsage, at en aktie afviger fra sin pålydende værdi.

Aktier handles ofte på Børsen; her skal et aktieselskab være børsnoteret, og det har den fordel for virksomheden, at det gør det nemmere at omsætte disse aktier. Her kan to børsmæglere på få sekunder købe og sælge aktier. Og er virksomheden ikke børsnoteret, men stadig et aktieselskab, kræver det lidt mere, hvis en investor skal købe aktier.

I Danmark handles de 25 mest omsatte aktier på indeks C25; og det er typisk det, som du ser i nyhederne og kan læse om i dagspressen.

 

Risiko ved aktier

Du har sikker allerede hørt skrækhistorier fra folk, der har tabt penge i aktier. De har købt nogle aktier til værdi X, men efter kort tid var aktien faldet til pris Y. Sikke en skam. Og det understreger nemlig pointen om, at jo, der er risici forbundet med aktiehandel. Ingen ved, om en aktie vil stige eller falde – men mange eksperter kan med hjemmel i erfaring og analyse komme med et kvalificeret gæt på, hvor du ud fra din risikovillighed med fordel kan investere dine penge.

Skal vi gå i dybden, så taler vi typisk om to forskellige former for risici forbundet med aktiehandel:

  • Aggregeret risiko, som er den risiko, der er lige for alle virksomheder i samme branche. Det kan fx være en konjunktursvingning, hvor måske bilsalget går i stå i en lavkonjunktur, hvilket påvirker bilaktierne negativt.

 

  • Idiosynkratisk risiko, som er en risiko, der er forbeholdt en enkelt virksomhed eller måske endda branche. Et eksempel på dette kan være, hvis Novo Nordisk skulle tabe en kontrakt om at forhandle sine insulin-produkter i U.S.A.