Monni.dk er et affiliate-site indeholdende reklameartikler og reklamelinks, drevet i kommercielt øjemed
← Back to the dictionary

Afsætning

Written: 28. september 2018

Hvad betyder afsætning?

Ordet afsætning omhandler handel og er betegnelsen for den mængde varer, der bliver solgt. Det kan både være fysiske varer, men det kan også være serviceydelser, som er uhåndgribelige varer. Normalvis beregnes en virksomheds eller et produkts afsætning over en bestemt periode, f.eks. over en måned eller over et år. På den måde er det muligt at sammenligne med tidligere perioder og dermed følge med i, om det går bedre eller dårligere med virksomheden end tidligere, og derudover er det muligt at sammenligne med andre virksomheder i samme branche, som altså er den pågældende virksomheds konkurrenter.

Brug for at låne penge?

⭐⭐⭐⭐⭐
Over 100.000 brugere har brugt vores søgemaskine til at søge efter de billigste lån.
Sammenlign lån hurtigt og nemt

Afsætningen bruges derudover til at beregne en virksomheds omsætning ved at gange afsætningen med pris pr. stk. af produktet. Omsætningen er en vigtig faktor i virksomhedens diverse regnskaber.

Hvordan påvirkes en virksomheds afsætning?

Først og fremmest afhænger en virksomheds afsætning af prisen på virksomhedens produkter. Hvis priserne er lave, er der mange kunder, der gerne vil købe produktet, og derfor stiger afsætningen. Hvis priserne derimod er høje, er der færre, der vil købe produktet, og dermed falder afsætningen. Men det er ikke kun virksomhedens egne priser, der spiller ind. Konkurrenternes priser er også vigtige for en virksomheds afsætning, for hvis konkurrenternes priser er lavere, er flere forbrugere tilbøjelige til at købe produktet hos konkurrenten, og dette vil også få virksomhedens afsætning til at falde.

Prisen på varen er noget, virksomheden selv har indflydelse på. Dog er der også andre faktorer, der påvirker afsætningen, som virksomheden ikke selv har indflydelse på. Det kan f.eks. være trends, der er i tiden, forbrugernes indtægter, om landet er i høj- eller lavkonjunktur osv. Alle disse faktorer kan virksomheden ikke påvirke, men i stedet kan de indrette sig efter dem. Dette kan de blandt andet gøre ved at promovere (reklamere) for deres produkter på en måde, som passer med det, der er oppe i tiden.

Afsætning som fag

Ud over at være brugt i virksomheder, er Afsætning også et fag, som er obligatorisk på den gymnasiale uddannelse HHX samt en række EUX-uddannelser. På HHX er faget som minimum på B-niveau, og det omhandler en virksomheds markedsføringsmæssige beslutninger. Der læres om virksomhedens omverden, og hvordan forhold heri påvirker virksomheden (som nævnt ovenfor), og derudover læres der om, hvordan virksomheden tilpasser sig disse forhold til på bedst mulig måde at få vækst og en øget afsætning.