Monni.dk er et affiliate-site indeholdende reklameartikler og reklamelinks, drevet i kommercielt øjemed
← Back to the dictionary

Acceptfrist

Written: 1. oktober 2018

Hvad er acceptfrist?

Hvis du har en igangværende aftale med din bank, leverandør eller anden part, vil der altid være sat en dato, hvorpå du senest skal besvare det tilbud, som den gældende part fremviser for dig. Dette kaldes for acceptfrist. Acceptfristen angiver altså, hvornår du senest skal takke ja til tilbuddet, for at sikre dig den påførte pris.

Brug for at låne penge?

⭐⭐⭐⭐⭐
Over 100.000 brugere har brugt vores søgemaskine til at søge efter de billigste lån.
Sammenlign lån hurtigt og nemt

Acceptfrister gælder i mange varierende situationer.

Hvis du eksempelvis har indgået en aftale med en bekendt om, at han eller hun må købe din cykel for et bestemt beløb, vil der ligeledes være tale om en acceptfrist, således at du kan sikre dig, at den bekendte betaler den aftale pris. Du vil altså i situationen være den såkaldte tilbudsgiver, hvor den bekendte, som har modtaget tilbuddet, er acceptanten.

Et tilbud er altså bindende, når den er afgivet af tilbudsgiveren samt modtaget af acceptanten.   Aftalen vil først være endegyldig, når handlen er afviklet.

Det er altid en god idé at sikre dig en skriftlig aftale for at undgå misforståelser.

Hvad sker der hvis ikke man overholder acceptfristen?

Hvis du ikke svarer inden for acceptfristen, vil tilbuddet anses som et afslag.

Hvis du eksempelvis har en aftale med en håndværker om istandsættelse af dit hus, vil du have modtaget et tilbud. Hvis ikke du takker ja til tilbuddet før acceptfristen, vil håndværkeren formentlig antage at du har takket ja til et tilbud fra en anden leverandør.

Derfor vil tilbuddet ikke længere gældende, hvis ikke du melder tilbage inden acceptfristen udløber. Det er dog op til den enkelte virksomhed, bank eller leverandør, at tage stilling til, hvorvidt tilbuddet stadig er gældende eller ej.

Du kan altid risikere at prisen på arbejdet ændrer sig, hvis du lader svaret vente på sig – eksempelvis hvis du har tilbud fra flere leverandører.

I nogle tilfælde kan du opleve at en leverandør er interesseret i at påtage sig det arbejde du ønsker og dermed tilbyder det til den pris, som du ønsker.

Kan du udskyde en acceptfrist?

Det er op til den enkelte udbyder at vurdere om acceptfristen kan udskydes eller ej. Hvis en virksomhed er i gang med at afsøge markedet og indhente tilbud fra flere leverandører, kan det være en stor fordel for virksomheden at udskyde en eller flere acceptfrister, således at de finder frem til den bedste pris.

En udskydning kan i nogle tilfælde føre til et bedre tilbud end du havde mål om.

Hvornår er en aftale bindende?

En aftale er som udgangspunkt bindende, når der er blevet fremsendt et tilbud, som modtageren har accepteret inden for acceptfristen.