Monni.dk er et affiliate-site indeholdende reklameartikler og reklamelinks, drevet i kommercielt øjemed
← Back to the dictionary

ÅOP

Written: 11. september 2018

Hvad er ÅOP?

ÅOP er en forkortelse af ”Årlige Omkostninger i Procent” og beskriver, hvad det koster at have et lån – inklusiv renter og alle omkostninger forbundet hertil. Også de ”skjulte omkostninger”. ÅOP er altså et udtryk for de samlede omkostninger vist i procent pr. år af det samlede kreditbeløb for et lån. Det er derfor en procentsats, der giver mulighed for hurtigt og nemt at sammenligne lån fra forskellige låneudbydere.

Brug for at låne penge?

⭐⭐⭐⭐⭐
Over 100.000 brugere har brugt vores søgemaskine til at søge efter de billigste lån.
Sammenlign lån hurtigt og nemt

Hvad består ÅOP af?

Alle omkostninger, der medtages i ÅOP, kan opdeles i engangsomkostninger og løbende omkostninger. Her skelnes der ved, om det er en enkeltstående udgift eller en tilbagevendende omkostning. Under begge kategorier indgår en lang liste af elementer, hovedsageligt fordi de forskellige långivere har forskellige navne til de enkelte poster. Eksempler på, hvad der kunne indgå i de to kategorier, er:

Engangsomkostninger:

  • Ekspeditionsgebyr
  • Etableringsomkostninger
  • Tinglysningsafgifter (faste og variable)
  • Forskellige gebyrer

Løbende omkostninger:

  • Administrationsgebyrer
  • Månedlige og årlige kontogebyrer
  • Renter
  • PBS-gebyrer

Man skal dog være opmærksom på, at ÅOP er opgivet før skat. Dette betyder, at man ikke får et helt retvisende billede af den samlede omkostning. Dette er grundet, at alle gebyrer ikke altid er fradragsberettiget. To forskellige lån med den samme ÅOP og løbetid kan derfor senere hen vise sig at være forskellige, når man beregner den egentlige ydelse efter skat. Hvis man f.eks. har to identiske lån, hvor forskellen kun er løbetiden, vil det lån med den laveste løbetid have den højeste ÅOP før skat. Hvis man derimod ser på ÅOP efter skat, vil det lån med den korteste løbetid have den laveste ÅOP.

ÅOP skal oplyses

ÅOP er en oplysning, som skal oplyses af låneudbyderen i alle kreditforhold – dette fremgår af kreditaftaleloven. Disse oplysninger skal være frit tilgængelige for forbrugeren ved alle former for udlån til private. Det er kun lovpligtigt at oplyse ÅOP efter skat, men som tidligere nævnt bør man i praksis sammenligne ÅOP for forskellige lån efter skat.

Hvornår er det hensigtsmæssigt at bruge ÅOP?

ÅOP kan kun bruges til at sammenligne lån med den samme løbetid, samme størrelse og tilbagebetaling. Det giver derfor ikke mening at bruge ÅOP til at sammenligne et to årigt variabelt forrentet lån med et 20-årigt fastforrentet huslån.

Når man ser på ÅOP, er det muligt at gennemskue, om et lån med en lav rente og høje omkostninger i realiteten er dyrere end et lån med lavere omkostninger, men en højere rente.

Det er derudover muligt at forstå sammensætningen mellem af renten og gebyrer. Hvis man f.eks. har en rente på 4% og en beregnet ÅOP på 10, er det et udtryk for, at der er høje startomkostninger og opkrævningsomkostninger.