Monni.dk er et affiliate-site indeholdende reklameartikler og reklamelinks, drevet i kommercielt øjemed
← Back to the blog

Spar på de faste udgifter ved at skifte a-kasse

Written: 3. januar 2020

Last Updated on by tran.pham7_7

Annonce

Når uheldet er ude eller virkeligheden forandrer sig, så er det for arbejdstageren vigtigt at have forsikret sit arbejdsliv med en arbejdsløshedskasse, også forkortet a-kasse. Hvis man mister sit arbejde og bliver ledig, sikrer medlemskab af en a-kasse en slags arbejdsløshedsforsikring, og det giver ret til dagpenge. Et medlemskab af en arbejdsløshedskasse kan være afgørende for, hvordan perioden uden job vil se ud, og det er derfor vigtigt at være ordentligt forsikret.

Et økonomisk sikkerhedsnet, når livet forandrer sig

For mange er a-kassen en fast udgift, der blot betales som alle andre almindelige regninger, men det er faktisk mere sammenligneligt med en forsikring. Man forsikrer sig mod at skulle gribes af statens økonomiske sikkerhedsnet, hvis man mister sit job. Skulle det ske, og man står ledig uden at have et medlemsskab, er man berettiget til kontanthjælp. Der er dog mange betingelser, før man opfylder kravene til at kunne modtage kontanthjælp, der ikke stilles af en arbejdsløshedskasse, før man kan modtage dagpenge. Derudover er dagpengesatsen også højere end kontanthjælpen, så der er en økonomisk gevinst ved medlemsskabet den dag, man står uden job. Dagpengesystemet stiller dog ikke kun medlemmerne i en mere fordelagtig økonomisk situation, for der er andre goder at hente ved medlemskab.

Husk tilmelding og få adgang til goderne

Samtidigt tilbyder en a-kasse en række fordele, der vil gøre jobsøgningen mere overskuelig. De er nemlig lige så interesserede i, at deres medlemmer kommer i job, og der kan derfor være rigtig meget støtte og rådgivning at hente med et medlemskab. A-kassen samarbejder med jobcenteret, så de i fællesskab med deres medlemmer kan finde den bedste ved tilbage på arbejdsmarkedet. Til forskel fra jobcenteret tilbyder en arbejdsløshedskasse dog ofte langt mere rådgivning og hjælp til CV, jobansøgninger og muligheder for uddannelse og kurser. Det er vigtigt at have et længerevarende medlemskab, da det som tommelfingerregel kræver mindst tolv måneders medlemskab, før man kan få udbetalt dagpenge. Derfor er det en rigtig dårlig ide at skære ned på netop denne udgift, da det kan få store økonomiske konsekvenser den dag, hvor man måske står uden arbejde.

Spar penge ved at vælge den rigtige arbejdsløshedskasse

På de fleste uddannelsesinstitutioner vil a-kasserne reklamere for deres tilbud og forsøge at hverve nye medlemmer. Derfor har mange almindelige danskere også valgt arbejdsløshedskasse lidt tilfældigt – enten fordi man har mødt ansatte ved forskellige arrangementer, har set reklamer eller blot hurtigt har tilmeldt sig. Derfor kan man måske også let overse vigtigheden af at have en a-kasse, hvis jobsituationen forandrer sig. Hvis man allerede er medlem et sted eller overvejer at blive medlem af én, så kan der være penge at spare, hvis man undersøger markedet, før man vælger, hvor man vil være medlem.

Der er penge at spare ved at skifte a-kasse

I en lille økonomi kan regninger og andre faste udgifter være afgørende for, hvornår man kan få sine drømme opfyldt. Fordi der er tale om en fast udgift, kan det være afgørende, hvor stor prisen for medlemsskabet er. Tjek de forskellige tilbud ud og spar penge på a-kassen ved at undersøge markedet ordentligt. Kontingentet er ofte omkring samme pris, men der kan være penge at spare på eksempelvis administrationsudgifter, eller hvis man kan se igennem fingre med, at det ikke er fagspecifik, men derimod tværfaglig rådgivning, man kan få.