Monni.dk er et affiliate-site indeholdende reklameartikler og reklamelinks, drevet i kommercielt øjemed
← Back to the blog

Mange selvstændige ser stort på pensionen

Written: 11. december 2018

Last Updated on by

Næsten halvdelen af alle selvstændige risikerer at måtte spænde livremmen ind, når de går på pension.

En undersøgelse fra Forsikring og Pension viser, at næsten hver anden selvstændige i Danmark slet ikke sparer op til pension. Og de, der så gør det, indbetaler samtidig mindre end lønmodtagerne. Dermed risikerer mange selvstændige at måtte sænke levestandarden i den sidste del af livet.

Man kan sagtens finde en række grunde til, at selvstændige sparer mindre op til pensionen end lønmodtagerne. Men et den væsentligste grund er uomtvisteligt at mange selvstændige i stedet vælger at investere i deres virksomhed i håb om at et salg senere i livet kan indbringe de økonomiske midler, som er nødvendige for at opretholde en fornuftig levestandard, når pensionsalderen indtræder. Dermed ser de deres virksomhed som deres pensionsopsparing. 

Men det går jo som bekendt ikke altid som præsten prædiker, viser erfaringerne. Derfor advarer finansekspert hos Monni.dk, Preben Mouritzen imod denne løsning.

”Vi ser desværre ofte eksempler på, at værdien i virksomhederne er mindre, end ejeren havde forventet. Og kan den overhovedet sælges videre, når indehaveren vil trække sig tilbage. Samtidig er der det risikomoment, at virksomheden kan gå konkurs. Der er efter min bedste overbevisning tale om en lotteriseddel, og derfor er det vigtigt at de selvstændige foretager en sideløbende opsparing til pensionen ud over opsparingen i virksomheden”, pointerer han.

Han erkender dog samtidigt, at specielt mange yngre selvstændige er nødsaget til at nedprioritere indbetalingerne til en pensionsordning for i stedet at investere i deres nye virksomhed.

”Men det er afgørende, at den selvstændige så sparer op, når virksomheden begynder at køre godt”, understreger han.

30%-ordningen er en fleksibel mulighed

Selvstændige har faktisk en meget attraktiv mulighed for at spare op til pensionen med den såkaldte 30%-ordning, som henvender sig til den virksomhedsejer, der ikke driver virksomhed i selskabsform.

”Det er en fleksibel ordning, hvor den selvstændige kan indbetale op til 30 procent af virksomhedens årlige overskud på en ratepension. Det betyder, at virksomhedsejeren kan spare mere op i de år, hvor det går godt og omvendt, og samtidig kan virksomheden trække indbetalingerne fra på fuldstændig normal vis, og dermed nedbringe overskuddet og i sidste ende skatten”, fortæller Preben Mouritzen.

Af gode grunde vil den selvstændiges regnskab aldrig være færdigt på indbetalingstidspunktet. Indskuddet må derfor baseres på et skøn over årets overskud, og det betyder, at der enten vil blive indskudt for lidt eller for meget.

Viser det sig, at der er indskudt mindre end 30 % af årets overskud, er det ikke muligt efterfølgende at indbetale yderligere for at ”fylde op”. Er der omvendt indbetalt for meget, kan det overskydende beløb heller ikke blive tilbagebetalt. Det overskydende beløb overføres til næste år, typisk som forudbetaling på næste års fradrag efter 30 %-ordningen.

Indbetalinger under 30 %-ordningen gælder kun for indbetalinger til livsvarige livrenter, men dette udelukker ikke, at den selvstændige derudover kan indskyde op til 54.700 kr. (2018-tal) på en ratepension. Det sker blot efter et andet regelsæt.

Udbetalinger fra pensionsordninger under 30 %-ordningen beskattes som personlig indkomst. Der skal dog ikke betales arbejdsmarkedsbidrag. Marginalskatten vil derfor være ca. 52 % ex eventuel udligningsskat, der betales af store pensionsudbetalinger.

Ophørspension med favorable skattemæssige vilkår

For virksomhedsejere, selvstændige og hovedaktionærer, der er fyldt 55 år, og som i mindst 10 år har drevet selvstændig virksomhed, eksisterer der en anden gylden mulighed, nemlig Ophørspensionen.

En Ophørspension kan oprettes på særligt favorable skattemæssige vilkår, når det sker i forbindelse med salg eller overdragelse af virksomheden.

Man kan indskyde det skattepligtige provenu fra salget af virksomheden på en livrente eller ratepension – dog max 2.743.700 kr. (2018-tal). Man får fuld fradragsret for indbetalingen allerede i afståelsesåret, hvis indbetalingen sker inden 1. juli i det efterfølgende år. Sker indbetalingen senere, vil fradraget først kunne tages i indbetalingsåret.

”I stedet for at betale skat af hele ens opsparing i virksomheden i form af fortjenester på goodwill, maskiner, ejendomme og aktier i forbindelse med salget, kan skatten betales helt eller delvist i takt med at pensionen udbetales. Og det vil måske ofte ovenikøbet være til en lavere skattesats”, fortæller finansekspert hos Monni.dk, Preben Mouritzen.

Opsparingen kan udbetales fra det tidspunkt, hvor pensionsudbetalingsalderen er nået. Hvis man vælger en ratepension, skal den være bundet i mindst 5 år. Denne regel kan man undgå med en livrente.

Udbetaling af ratepension skal strække sig over mindst 10 år, og der er ingen regler for den seneste udbetaling.

Husk også forsikringerne

Hvis man som selvstændig ikke indbetaler til en pensionsordning, skal man være opmærksom på, at man jo så heller ikke automatisk er dækket af de forsikringer, der normalt er knyttet til en pensionsordning.

Det kan have katastrofale konsekvenser hvis man fx ikke er forsikringsmæssigt dækket, hvis man mister din erhvervsevne. Det er en sårbar position i en lille virksomhed, hvor det kan have store omkostninger, hvis man bliver syg og er væk fra arbejdet i en længere periode, og kan i sidste instans ende med koste virksomheden livet.