Monni.dk er et affiliate-site indeholdende reklameartikler og reklamelinks, drevet i kommercielt øjemed
← Back to the blog

Hvad er renters rente?

Written: 9. januar 2020

Last Updated on by

Hvad er renters renter?

Info om renters rente
Rentes rente er et begreb der bruges om dét at forrente den samme beholdning af penge flere gange. Det kan bruges til fx at finde ud af, hvor mange penge der vil stå på en konto til et givent tidspunkt i fremtiden.
I en nogenlunde mundret vending kan man sige, at rentes rente forekommer, fordi man også får renter af renter. Eller betaler renter af renter, alt afhængig om der er tale om indlån eller udlån.

Et element man skal have for øje i forbindelse med rentes rente, er antallet af rentetilskrivninger, der er i lånets løbetid og især pr. år. Det har nemlig indvirkning på den samlede rentesats for lånet.

Eksempel på renters rente

  • Nutidsværdi: 1.000 kr – Rente: 1 % – Terminer 12
  • Fremtidsværdi efter 12 terminer: 1.126 kr

Her er det, at rentes rente påvirker slutresultatet, da der efter et år vil stå 1.126 kr. på kontoen. Havde renters rente ikke været gældende, havde beløbet blot været 1.010, som er beløbet ganget med 1 %Lad os antage, at man har 1.000 kr. som står på en konto ved årets begyndelse. Den månedlige forrentning er 1% – hvilket vil sige 12% pr. år.