Monni.dk er et affiliate-site indeholdende reklameartikler og reklamelinks, drevet i kommercielt øjemed
← Back to the list

Sygedagpenge

Written: 24. januar 2019

Udbetaling af Sygedagpenge sker følgende dag(e):


31
jan

28
feb

28
mar

25
apr

30
maj

27
jun

25
jul

29
aug

26
sep

31
okt

28
nov

26
dec

Hvis man er lønmodtager og bliver syg, har man mulighed for at søge om sygedagpenge. Det samme er gældende, hvis man er selvstændig, men også hvis man er ledig.

Hvornår kan man få sygedagpenge?

Hvis man er ude af stand til at arbejde på grund af sygdom, eller fordi man er kommet til skade, har man mulighed for at få sygedagpenge. Som udgangspunkt er der et krav om, at man bor i Danmark og betaler skat af den indtægt, man har. Der kan dog være nogle undtagelser, og det kan blandt andet være, at man bor i et andet EU-land, eller at man flytter inden for EU eller til et andet land, som Danmark har indgået en aftale med. Derudover er der et krav om, at et eller flere beskæftigelseskrav skal opfyldes.

Hvilke beskæftigelseskrav er der?

Når man er i arbejde, og er blevet syg, foreligger der forskellige beskæftigelseskrav, der skal opfyldes, før man har ret til sygedagpenge. Det betyder, at man skal opfylde mindst ét af de følgende krav. 1. Man skal være i beskæftigelse, og man skal have været det i mindst 240 timer indenfor de seneste seks kalendermåneder før den første sygefraværsdag. I mindst fem af disse måneder skal man have været beskæftiget i mindst 40 timer om måneden. 2. Hvis ikke man var blevet syg, skulle man være berettiget til arbejdsløshedsdagpenge eller den såkaldte midlertidige arbejdsmarkedsydelse. 3. Man skal inden for den seneste måned have afsluttet en erhvervsmæssig uddannelse, der havde en varighed på mindst 18 måneder. 4. Man kan være under uddannelse, og man skal her være elev i lønnet praktik. 5. Man kan være ansat i fleksjob.

Som ledig kan man også have ret til sygedagpenge. Som ledig kan man opfylde beskæftigelseskravet, hvis man opfylder den følgende betingelse: Hvis man ikke var blevet syg, ville man have haft ret til arbejdsløshedsdagpenge eller arbejdsmarkedsydelse. Man har dog også mulighed for at opfylde kravet om beskæftigelse, hvis man inden for den seneste måned har afsluttet en erhvervsuddannelse med en varighed på mindst 18 måneder. Hvis man ikke kan opfylde beskæftigelseskravet, har man som ledig ikke ret til sygedagpenge, men man kan derimod have ret til kontanthjælp, og hvis man i den forbindelse ønsker at undersøge de muligheder, man har, skal man tage kontakt til sin kommune.

Som selvstændig er det en betingelse for at få sygedagpenge, at man i mindst seks måneder ud af de seneste 12 måneder har drevet selvstændig virksomhed i et væsentligt omfang. Heraf skal man den seneste måned før sygdommen også have drevet selvstændig virksomhed i det førnævnte omfang. Herudover skal den selvstændige virksomhed have været udøvet mindst 18,5 timer ugentligt. Som selvstændig har man ret til sygedagpenge fra kommunen efter to ugers sygdom, medmindre man har tegnet en forsikring, som giver ret til sygedagpenge før denne periode.

Hvor meget kan man få i sygedagpenge?

I 2019 udgør sygedagpenge højst 4.355 kr. pr. uge, og det svarer til højst 117,70 kr. pr. time. Sygedagpenge udbetales altid bagud.

Hvor længe kan man få sygedagpenge?

Som udgangspunkt kan man få udbetalt sygedagpenge fra den første dag, man er syg. Udbetalingen af sygedagpenge stopper den dag, man igen er arbejdsdygtig. Der foreligger en hovedregel, der lyder på, at man maksimalt kan få sygedagpenge i 22 uger inden for en periode på ni måneder. Inden denne periode er gået, vil kommunen foretage en revurdering af den syges situation, og her vil kommunen tage stilling til, om det er muligt at forlænge perioden. Der foreligger nogle betingelser for, at perioden kan forlænges, og disse betingelser kan alle læses på borger.dk.

Hvad skal man gøre, når man bliver syg?

Når man bliver syg, skal man hurtigst muligt melde sig syg til sin arbejdsgiver, hvis man er i arbejde. Dette skal senest gøres to timer efter, at arbejdstiden er begyndt, med mindre der foreligger nogle andre regler hos arbejdsgiveren. Hvis man melder sig syg for sent, vil man ikke have ret til sygedagpenge, før sygemeldingen bliver foretaget. I nogle tilfælde kan arbejdsgiveren dog alligevel være forpligtet til at betale sygedagpenge fra første sygedag. Dette kan eksempelvis være i tilfælde, hvor den, der er syg, ligger på hospitalet og af denne årsag ikke er i stand til at overholde tidsfristen. Når man er lønmodtager og er syg, er det arbejdsgiveren, kommunen eller begge parter, der udbetaler sygedagpenge. Hvis man ikke får udbetalt fuld løn under sin sygdom, er det arbejdsgiveren, der skal udbetale sygedagpenge i de første 30 dage. En forudsætning for dette er dog, at man har været ansat hos arbejdsgiveren i otte uger før sygdommens påbegyndelse, og man skal samtidig have været i arbejde i minimum 74 timer. Det er dog også altid et krav, at man er ansat hos arbejdsgiveren, når man bliver syg, for at denne skal udbetale sygedagpenge til en.

Hvis man ikke længere har ret til sygedagpenge hos sin arbejdsgiver, skal man ansøge om sygedagpenge hos kommunen. Det sker på den måde, at arbejdsgiveren skal afgive relevante oplysninger i den digitale løsning NemRefusion. Når dette er gjort, vil man modtage et brev i e-boks, der skal udfyldes og sendes til kommunen. Når man ønsker at søge om dagpenge hos kommunen, kan det gøres via den digitale løsning MIt Sygefravær. Der er nogle forskellige beskæftigelseskrav til at kunne få udbetalt sygedagpenge hos kommunen, og det er muligt at læse nærmere om disse på borger.dk.

Hvis man er ledig og bliver syg, og samtidig er medlem af en a-kasse, skal man melde sin sygdom til a-kassen. Dette gøres på den første dag, hvor man er syg, og det gøres på jobnet.dk. Hvis man ikke er medlem af en a-kasse, møder man personligt op hos kommunen for at ansøge om kontanthjælp.

Hvis man er selvstændig og ønsker at ansøge om sygedagpenge, skal det gøres via NemRefusion. Fristen for at ansøge om sygedagpenge er senest tre uger efter første sygedag.