Monni.dk er et affiliate-site indeholdende reklameartikler og reklamelinks, drevet i kommercielt øjemed
← Back to the list

Udbetalingsdage - SU

Written: 22. januar 2019

Udbetaling af SU sker følgende dag(e):


31
jan

28
feb

29
mar

30
apr

31
maj

28
jun

31
jul

30
aug

30
sep

31
okt

29
nov

30
dec

Hvad er SU?

SU står for Statens Uddannelsesstøtte, og det er en økonomisk hjælp, som man har mulighed for at søge og modtage, mens man er under uddannelse. Der findes i alt tre forskellige former for uddannelsesstøtte, og der er her tale om SU-stipendium, SU-lån og slutlån. SU-lån kan man søge ved siden af sin SU, og slutlån kan man få i de sidste 12 måneder af sin uddannelse. Man kan maksimalt få SU til fem ungdomsuddannelser. Man kan få SU, uanset om man studerer på en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse, og man kan også få SU, uanset om man bor hjemme hos sine forældre, eller man er udeboende.

Hvor gammel skal man være for at søge om SU?

Man skal være fyldt 18 år for at søge om SU eller SU-lån til en ungdomsuddannelse, og man kan her få SU i kvartalet efter, at man fylder 18 år. Hvis man derimod søger SU i såkaldt klippekort til en videregående uddannelse, er der ikke nogen aldersgrænse. En forudsætning er dog, at den pågældende uddannelse skal være godkendt til SU.

Hvor meget kan man få i SU?

Hvor meget man kan få i SU afhænger af, om man går på en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse. Hvis man går på en ungdomsuddannelse, afhænger den også af, hvor gammel man er. Slutteligt afhænger størrelsen på SU af, om man bor ude eller hjemme. Hvis man er hjemmeboende, er SU’en også afhængig af, hvornår man påbegyndte sin uddannelse. Det er nemlig en sats, hvis man påbegyndte uddannelsen før 1. juli 2014, og en anden sats hvis man påbegyndte uddannelsen efter 1. juli 2014. Hvis man er 18-19 år vil man som udgangspunkt også få satsen for hjemmeboende, selvom man er flyttet hjemmefra, medmindre man kan få dispensation. Man kan på su.dk læse nærmere om de regler, der foreligger.

Hvis man er hjemmeboende, 18-19 år og er påbegyndt en ungdomsuddannelse efter 1. juli 2014, vil man i 2019 som grundbeløb få 946 kr. om måneden før skat. I nogle tilfælde kan der dog være mulighed for at få et tillæg til dette grundbeløb afhængigt af ens forældres indkomst. Hvis man derimod går på en ungdomsuddannelse, er 18-19 år og har fået dispensation til udeboende sats, vil man som grundsats kunne få 3.956 kr. om måneden. I nogle tilfælde kan man igen få tillæg til denne sats afhængigt af ens forældres indkomst. Hvis man er over 20 år, udeboende og studerer på en ungdomsuddannelse, vil man månedligt få 6.166 kr i SU.

Hvis man søger om SU til en videregående uddannelse, vil den blive delt op i klip, og her tæller et klip for en måneds SU. Klippekortet vil have en overordnet ramme på 70 klip, og det svarer i alt til seks års studier. Når man starter på en videregående uddannelse, vil man få tildelt det antal klip, som uddannelsen er normeret til i måneder. Dette kaldes også for ‘støttetid’. Hvis man senest to år efter, at man er færdig med sin adgangsgivende eksamen, bliver optaget på en videregående uddannelse, vil man ud over tildelingen af SU’en til den normerede tid for uddannelsen blive tildelt 12 ekstra klip. Disse gives i tilfælde af, at man bliver forsinket på uddannelsen, eller vælger at skifte uddannelse, og hvis det sker, kan man gøre brug af de ekstra klip.

Hvis man går på en videregående uddannelse, er man også afhængig af sine forældres indkomst, hvis man er hjemmeboende. Man vil her få den samme sats som hjemmeboende på en ungdomsuddannelse, og der vil igen være mulighed for eventuelle tillæg. Hvis man er udeboende og studerer på en videregående uddannelse, vil man få 6.166 kr.

Alle øvrige SU-satser kan desuden findes på su.dk.

Kan man få tillæg, hvis man har et barn?

Hvis man er forælder, man kan søge om tillæg til sin SU. Som mor har man som udgangspunkt ret til 12 måneders ekstra SU, mens man som far har ret til 6 måneders ekstra SU. Det er muligt at få det såkaldte forsørgertillæg, når man har et barn, der bor hos en.

Kan man få tillæg, hvis man har en funktionsnedsættelse?

Hvis man er studerende og har en form for funktionsnedsættelse, kan man søge om det såkaldte handicaptillæg. En forudsætning for at søge om dette er, at man studerer på en videregående uddannelse, og at man har en varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. For at søge om tillægget, skal man kunne dokumentere forholdene.

Hvordan søger man om SU?

For at være søge om SU, skal man være optaget på en uddannelse. Når først man er optaget på en uddannelse, kan man søge om SU på minSU på su.dk. Dette gøres, uanset om der er tale om en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse.

Hvor meget må man tjene ved siden af SU?

Der er en grænse for, hvor mange penge man må tjene ved siden af sin SU. De måneder, hvor man får SU, må man i 2019 på en ungdomsuddannelse maksimalt tjene 8.846 kr. om måneden før skat. På en videregående uddannelse må man maksimalt tjene 13.375 kr. om måneden. Hvis man tjener mere end dette pr. årsbasis, vil man skulle betale hele eller dele af den SU, man har fået udbetalt, tilbage, når året er gået.

Hvad sker der, hvis man har brugt al sin SU?

Hvis man studerer på en videregående uddannelse, og man har brugt al sin SU, kan man i de sidste 12 måneder af sin uddannelse søge om slutlån. I særlige tilfælde kan man søge om det allerede i de sidste 24 måneder. Man kan læse meget mere om reglerne for dette på su.dk.