Monni.dk er et affiliate-site indeholdende reklameartikler og reklamelinks, drevet i kommercielt øjemed
← Back to the list

Revalidering

Written: 22. januar 2019

Udbetaling af Revalidering sker følgende dag(e):


31
jan

28
feb

29
mar

30
apr

31
maj

28
jun

31
jul

30
aug

30
sep

31
okt

29
nov

31
dec

Revalidering er en ydelse, som man har mulighed for at få, hvis man har en begrænset arbejdsevne. Med revalidering kan man få hjælp til at komme tilbage på arbejdsmarkedet. Et revalideringsforløb kan som udgangspunkt vare op til 5 år.

Hvem kan få revalidering?

Hvis man af enten fysiske, psykiske eller sociale årsager ikke har mulighed for at varetage et job, kan revalidering være til for at finde den korteste vej tilbage til arbejdsmarkedet. Der er nogle forskellige betingelser for, at man kan få revalidering. For det første skal man have begrænsninger i arbejdsevnen, men der skal samtidig også være en realistisk mulighed for, at revalideringen kan hjælpe til, at man senere helt eller delvist bliver i stand til at forsørge sig selv. Der må desuden heller ikke være andre tilbud, der kan hjælpe med, at man kan få en bedre tilknytning til arbejdsmarkedet. Der kan her eksempelvis være tale om tilbud om ordinær uddannelse, job med løntilskud eller virksomhedspraktik. Det er den enkelte kommune, der træffer afgørelse om, hvorvidt revalidering kan tilbydes.

Hvordan kan man få revalidering?

Når kommunen har taget stilling til, om revalidering er en mulighed, og dette er blevet tilbudt, kan den egentlig revalidering gå i gang. Inden igangsættelsen af revalidering skal man udarbejde en plan sammen med en sagsbehandler fra kommunen. En sådan plan kaldes for Min Plan, og i denne plan skal det beskrives, hvilken type arbejde man sigter mod, og hvad det er for nogle initiativer, der er planlagt. Derudover skal der i planen indarbejdes en tidsplan. På Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside kan man desuden finde flere informationer om de regler, der er gældende for revalideringstilbud, som f.eks. godkendelse af selve revalideringen, indholdet af Min Plan osv.

Hvad er forrevalidering?

Når man taler om revalidering, kommer man i de fleste tilfælde ikke uden om såkaldt forrevalidering. Man skal nemlig oftest gennem en forrevalidering, og her skal man i fællesskab med kommunen finde ud af, hvad man kan klare, og hvor meget man kan klare, når det kommer til arbejdsmarkedet. I en forrevalidering findes også en såkaldt arbejdsprøvning, og man vil her skulle prøve kræfter, evner og muligheder af i flere forskellige arbejdssituationer. En forrevalidering kan blandt andet foregå på en arbejdsplads eller en såkaldt revalideringsinstitution, men der kan også være tale om hf-kurser, højskoleophold, undervisning på folkeskoleniveau, erhvervskurser mv.

Får man økonomi under forrevalideringen?

Hvis man er under forrevalidering, vil man få den samme ydelse, som man fik før forrevalideringen. Det betyder, at man vil få enten sygedagpenge, kontanthjælp eller løn under sygdom.

Hvad består en revalidering af?

Når man eventuelt har været gennem forrevalidering, kan den egentlig revalidering begynde. Den består typisk af en uddannelse, en optræning eller en omskoling. Der kan også være tale om en virksomhedspraktik hos enten en privat eller offentlig arbejdsplads. Hvis man har erhvervserfaring, vil man typisk blive tilbudt virksomhedspraktik, og den vil bestå af faglig uddannelse, arbejdsoptræning, oplæring, tillæring eller omskoling. Der er derfor rig mulighed for at lære noget nyt på revalidering. En revalidering kan også foregå som en del af en ansættelse hos en arbejdsgiver, og der kan både være tale om en offentlig og privat arbejdsgiver. Der vil her være tale om en såkaldt virksomhedsrevalidering.

Hvordan er økonomien under revalidering?

Når man er under revalidering, vil man få revalideringsydelse, og hvis man i denne forbindelse er i praktik, vil man i særlige tilfælde få den overenskomstmæssige løn. Når man er på revalideringsydelse kan man maksimalt få en ydelse, der svarer til den højeste dagpengesats. Det betyder, at man i 2019 maksimalt kan få 18.878 kr. i månedlig ydelse, når man er på revalidering. En forudsætning for dette er, at man er over 30 år. Hvis man er under 30 år og er forsørger af et barn, kan man få den samme ydelse. Hvis man derimod er fyldt 25 år og har forsørgerpligt over for børn, der ikke er hjemmeboende, kan man få 15.180 kr. Hvis man er fyldt 25 år og ikke har forsørgerpligt over for børn, kan man få 11.423 kr. Hvis man er fyldt 25 år, og man ikke bor hjemme hos nogle af sine forældre, har man ret til en månedlig ydelse på 7.363 kr. Hvis man er under 25 år og derimod bor hos en eller begge af sine forældre, har man ret til 3.553 kr. Hvis man er under 25 år og er gravid og minimum 12 uger henne, har man ret til 11.423 kr. Hvis man er under 25 år og psykisk syg og samtidig har forsørgerpligt for børn, der ikke er hjemmeboende, kan man få 15.180 kr. Hvis man er under 25 år, psykisk syg og ikke-hjemmeboende hos hverken en eller begge forældre, har man ret til en månedlig ydelse på 11.423 kr.

Uanset hvilken ydelse, man får, er den skattepligtig, og den er samtidig uafhængig af en eventuel ægtefælles indkomst og formue. Hvis man selv er formuende, har det heller ikke betydning.

Man kan højst få revalidering i 5 år

Det er maksimalt muligt at få revalidering i en periode på 5 år. Hvis alt er gået efter planen, har man til den tid fundet et arbejde, og man vil samtidig være i stand til at forsørge sig selv. Hvis man efter revalideringen ikke er kommet i arbejde, kan man kontakte sin a-kasse og undersøge, om man kan være berettiget til dagpenge. Der er også mulighed for at kontakte kommunen for at forhøre sig omkring mulighederne for kontanthjælp. Hvis man har en varig funktionsnedsættelse, og derfor ikke kan komme i arbejde, kan man via samtale med kommunen få afklaret, om man eventuelt opfylder betingelserne for at få et fleksjob.

Revalidering til selvstændige

Hvis man er blevet godkendt til revalidering, kan der være mulighed for, at man kan få hjælp til at starte op som selvstændig. Det er den enkelte kommune, der er med til at vurdere, om det er en mulighed. Det er dog et faktum, at mange kommuner ikke vil hjælpe med støtte til at blive selvstændig, hvis behovet kan løses ved hjælp af de revalideringstilbud, der foreligger. Der er nogle bestemte forudsætninger for, om man kan blive selvstændig på revalidering, og her anbefales det at tale med sin sagsbehandler i kommunen om, hvilke muligheder der foreligger.