Monni.dk er et affiliate-site indeholdende reklameartikler og reklamelinks, drevet i kommercielt øjemed
← Back to the list

Ledighedsydelse

Written: 24. januar 2019

Udbetaling af Ledighedsydelse sker følgende dag(e):


31
jan

28
feb

31
jan

30
apr

31
maj

28
jun

31
jul

30
aug

30
sep

31
okt

29
nov

31
dec

Når man er godkendt til fleksjob, men samtidig er ledig, kan man få ret til en såkaldt ledighedsydelse, indtil man bliver ansat i et fleksjob. Man har desuden ret til ledighedsydelse, hvis man senere bliver ledig efter at have været ansat i et fleksjob. Det betyder altså, at ledighedsydelse er en ydelse, man kan få, når man ikke er i job. Det betyder altså, at mens man får ydelsen, skal man søge de jobs, man kan.

Hvilke regler er der, når man modtager ledighedsydelse?

Når man modtager ledighedsydelse, skal man hver tredje måned mødes til kontaktsamtaler hos den lokale jobcenter i den kommune, hvor man bor. Afhængigt af den baggrund, man har rent uddannelsesmæssigt, har man også mulighed for at deltage i forskellige former for uddannelsesforløb, der alle er jobrettede. Dette sker inden for de første ni måneders ledighed. Når man modtager ledighedsydelse, er man desuden selv ansvarlig for at lægge sit CV på Jobnet, og man er desuden forpligtet til at deltage i de tilbud, som kommunen giver – også hvis kommunen finder et tilbud om fleksjob. Hos kommunen er det desuden muligt at hente hjælp til at finde et fleksjob, ligesom det også er muligt at få både råd, hjælp og vejledning til jobsøgningen.

Hvordan ansøger man om ledighedsydelse?

Man kan ansøge om ledighedsydelse online, men man har også mulighed for at gøre det ved personligt at møde op i borgerservice i den kommune, hvor man har bopæl. Når man ansøger om ledighedsydelse, skal et spørgeskema udfyldes, og man skal her angive forskellige former for oplysninger. For at ansøge om ledighedsydelse, skal man desuden bruge sit NemID. Det kan tage op til seks uger at få godkendt en ansøgning om ledighedsydelse, men hvis man bliver godkendt til det, vil man få ydelsen med tilbagevirkende kraft.

Hvor meget kan man få i ledighedsydelse?

Den højeste sats inden for ledighedsydelse svarer til 89 % af dagpengesatsen. Det betyder, at man i 2019 maksimalt har mulighed for at få 16.791 kr. Ledighedsydelsen er dog afhængig af forskellige forhold, og den tager udgangspunkt i en individuel vurdering. Ledighedsydelsen vil blive udbetalt månedligt, og man vil få udbetalingen den sidste bankdag i måneden.

Hvilke betingelser er der for at få ledighedsydelse?

For at få udbetalt den højeste sats inden for ledighedsydelse, skal man opfylde en af de følgende betingelser, når først man bliver godkendt til fleksjob. Man skal enten være berettiget til sygedagpenge eller til barselsdagpenge. Man kan også være i den situation, hvor man modtager sygedagpenge. Det er også muligt, at man deltager i revalidering, og slutteligt er det muligt, hvis man modtager ledighedsydelse efter ansættelse i en beskæftigelse, der har været ustøttet. Hvis man desuden har været ansat i et fleksjob i 9 måneder inden for de seneste 18 måneder, vil man få ret til ledighedsydelse på højeste sats. Hvis man ikke opfylder de betingelser, der er, for at få den højeste sats, vil man i stedet være berettiget til at modtage et beløb, der svarer til kontanthjælp.  2019 ligger kontanthjælpssatsen for ikke-forsørgere på 11.423 kr. pr. måned, mens den for forsørgere ligger på 15.180 kr. Hvor stor en ledighedsydelse, man bliver berettiget til at modtage, er ikke afhængig af en eventuel ægtefælles indkomst, og hvis man selv har formue, har det heller ikke betydning.

Kan man holde ferie med ledighedsydelse?

Hvis man modtager ledighedsydelse, har man ret til at holde ferie. Det har man allerede fra det første ferieår, hvor man er ansat i et fleksjob, men det er også tilfældet, hvis man er ledig og i gang med at søge et fleksjob. Antallet af feriedage er afhængig af, hvornår man enten er blevet godkendt til fleksjob eller er startet i fleksjob. Det er muligt at få 5, 10 og 15 feriedag med ledighedsydelse. Det er dog ikke muligt at overføre ferie fra det ene år til det andet, når det kommer til ledighedsydelse. Hvis man har optjent feriepenge i tidligere jobs, trækkes de fra det antal dage, som man har mulighed for at holde ferie med ledighedsydelse med. Hvis man ønsker at ansøge om ferie med ledighedsydelse, skal det gøres hos kommunen, og det skal gøres senest 14 dage før, at man har et ønsket om at holde ferie.