Monni.dk er et affiliate-site indeholdende reklameartikler og reklamelinks, drevet i kommercielt øjemed
← Back to the list

Førtidspension

Written: 24. januar 2019

Udbetaling af Førtidspension sker følgende dag(e):


31
jan

28
feb

29
mar

30
apr

31
maj

28
jun

31
jul

30
aug

30
sep

31
okt

29
nov

31
dec

For at få blive tilkendt førtidspension, skal man være fyldt 40 år, og man skal have en arbejdsevne, der er både så varigt og væsentligt nedsat, at man hverken kan fungere i et almindeligt job eller i et fleksjob. Med andre ord skal man ikke være i stand til at forsørge sig selv. Det er den enkelte kommune, der vurderer, om man kan blive tilkendt førtidspension. Man vil ikke være berettiget til førtidspension, hvis det kun er i en periode, at man mister sin arbejdsevne, eller hvis det er muligt at forbedre arbejdsevnen gennem aktivering, forskellige behandlingsformer eller lignende. Hvis man er under 40 år, er det desuden kun i særlige tilfælde, at man kan blive tildelt førtidspension. For at få førtidspension, foreligger der også krav til både bopæl og statsborgerskab.

Kommunen vurderer, om man har ret til førtidspension

Det er kommunen, der vurderer, om man har ret til førtidspension. For overhovedet at komme i betragtning til førtidspension, skal man forinden have deltaget i et ressourceforløb. Når kommunen skal vurdere, om man har mulighed for at blive tilkendt førtidspension, betragter den en række forhold, der har betydning for en eventuel tildeling. Der vil her være tale om blandt andet uddannelse, erfaring fra arbejdsmarkedet og helbred. Når kommunen skal vurdere den enkeltes arbejdsevne, udarbejder kommunen en såkaldt rehabiliteringsplan i samarbejde med den, der skal vurderes. Planen skal blandt andet beskrive både ressourcer og muligheder for den, der ønsker førtidspension, i forhold til de krav, der stilles på arbejdsmarkedet. Hvis man har et ønske om at vide mere om førtidspension, skal man tage kontakt til den kommune, man bor i.

Hvor meget kan man få i førtidspension?

Størrelsen af førtidspension afhænger af, om man er gift, samboende eller enlig. En førtidspension kan blive sat ned, hvis man er gift eller har en samlever, som har en indkomst, der er større end et vist beløb. Som enlig kan man i 2019 få 18.875 kr. i førtidspension, mens man som gift eller samlevende kan få 16.044 kr.

Kan man få førtidspension, når man har boet i udlandet?

For at blive tilkendt førtidspension, skal man have boet i Danmark i mindst ⅘ af tiden fra man er fyldt 15 år, og til man går på førtidspension. Hvis man er flygtning, der er bosat i Danmark, kan man i nogle tilfælde få medregnet de år fra det land, man er flygtet fra. For at være sikker på, hvilke regler der gælder for den situation, man selv står i, skal man tage kontakt til Udbetaling Danmark.

Hvornår bliver førtidspensionen udbetalt?

Når man er blevet godkendt til førtidspension, bliver den udbetalt til NemKonto den sidste bankdag i hver måned. Det er vigtigt at være opmærksom på, at førtidspensionen altid bliver udbetalt bagud. Det vil eksempelvis sige, at udbetalingen af førtidspension for marts måned falder den sidste bankdag i marts.

Må man have indkomst, når man er på førtidspension?

Uanset om man er enlig eller samlevende, må man gerne have en indkomst, når man får førtidspension, men det kan betyde, at førtidspensionen bliver sat ned. De indkomster, der kan have betydning for førtidspensionen, kan eksempelvis være indkomst ved personligt arbejde, udbetalinger fra pensioner, bidrag og løbende ydelser samt positiv kapitalindkomst. Hvis man som enlig har en indkomst ved siden af førtidspensionen på mere end 78.800, vil førtidspensionen blive sat ned. Hvis man derimod er gift eller samlevende, vil førtidspensionen blive sat ned, hvis der er en indkomst på over 125.000 kr. Dette er uanset, om den samlevende er pensionist eller ej. På borger.dk er det muligt at finde forskellige regneeksempler for både enlige og samlevende, og det er også her muligt at beregne, hvor meget man vil kunne få i førtidspension.

Hvad hvis man senere bliver i stand til at forsørge sig selv?

Hvis man efter tilkendelsen af førtidspension bliver i stand til at forsørge sig selv, er det muligt at gøre førtidspensionen hvilende. Dette er kun muligt, hvis kommunen kan se, at man over en længere periode er i stand til at forsørge sig selv. Man skal selv søge om at gøre sin førtidspension hvilende, og hvis man har et ønske om dette, skal man tage kontakt til sin kommune. Man skal også tage kontakt til kommunen, når man igen ønsker at genoptage udbetalingen af sin førtidspension. Hvis arbejdsevnen bliver forbedret i en sådan grad, at man selv bliver i stand til at forsørge til selv, indtil man skal på pension, kan man risikere, at kommunen tager førtidspensionen fra en.

Hvad sker der, når man skal på folkepension?

Hvis man får førtidspension, overgår denne automatisk til folkepension, den dag man når pensionsalderen.

Kan man få andre økonomiske tilskud når man er på førtidspension?

Når man er på førtidspension, kan man også søge om andre økonomiske tilskud hos kommunen. Her kan eksempelvis være tale om tilskud til uforudsete enkeltudgifter, hjælp til medicin og sygebehandling samt hjælp til flytning. Disse tilskud kaldes enkeltudgifter, og man kan søge om dem på borger.dk eller ved personligt at møde op i den kommune, man bor i.