Monni.dk er et affiliate-site indeholdende reklameartikler og reklamelinks, drevet i kommercielt øjemed
← Back to the list

Feriepenge

Written: 22. januar 2019

Udbetaling af Feriepenge sker følgende dag(e):


01
maj

Hvis man har optjent feriepenge i et givent år, kan man få dem udbetalt i det efterfølgende ferieår. Det betyder, at hvis man eksempelvis har optjent feriepenge i år 2018, vil man kunne få disse udbetalt i ferieåret 2019/20, som starter 1. maj 2019. Det er uanset, om man har optjent ferie hele året eller kun i en del af året. For at få feriepenge er det blandt andet et krav, at man er ansat i et job, hvor der indbetales penge til ferie. Det er dog også muligt at få feriepenge fra det offentlige, hvis man eksempelvis er på dagpenge, og her foreligger forskellige regler. Der findes flere forskellige ordninger, når det kommer til feriepenge, og en af de mest kendte ordninger er, at en arbejdsgiver indbetaler feriepenge til FerieKonto. Man skal derfor tale med sin arbejdsgiver om, hvad det er for en ordning, der gælder der, hvor man er ansat.

Hvis man er i et job, hvor man er berettiget til ferie med løn, får man ikke feriepenge, men hvis man skifter job i løbet af et år, og ikke har afholdt sin ferie, vil pengene eksempelvis blive overført til FerieKonto til senere udbetaling. FerieKonto hører under Arbejdsdirektoratet, og det er en ordning, der håndterer feriepenge. I 2018 var der 874.000 danskere, der indbetalte til ordningen. Arbejdsgiveren indbetaler 12,5 % af bruttolønnen til denne ordning, og FerieKonto udbetaler efterfølgende pengene til lønmodtagerne, når de holder ferie. Den dag i dag er arbejdsgiveren ikke længere forpligtet til at underskrive lønmodtagerens feriekort, før udbetalingen kan finde sted.

Hvornår skal man afholde ferie?

Hvis man er i arbejde, skal man aftale med sin arbejdsgiver, hvornår man holder ferie. Det er i denne periode, at man kan få udbetalt sine feriepenge. Ferien optjenes fra den 1. januar til den 31. december i et givent år, og dette år betegnes som optjeningsåret. Ferie, der er optjent i optjeningsåret, kan afholdes fra den 1. maj til den 30. april i den efterfølgende periode. Dette år betegnes som ferieåret. Man har ret til fem ugers ferie i et ferieår. Hvis man ikke har optjent retten til feriepenge, har man alligevel ret til at afholde ferien, men dog uden løn eller feriepenge. Man har ret til tre ugers sammenhængende ferie i perioden fra den 1. maj til den 30. september, og denne ferie kaldes for hovedferien. Det er dog muligt at afholde hovedferien efter denne periode, såfremt det er aftalt med arbejdsgiveren. Ferien kan både være delt op i uger eller enkelte dage. De sidste ti dage, der er tilbage, kaldes for øvrig ferie, og denne ferie kan afholdes når som helst i ferieåret, når blot det er aftalt med arbejdsgiveren, hvis man er i arbejde. Man kan selv bestemme, om man holder mindst fem dage i træk, men man kan også holde enkelte feriedage.

Må man arbejde, mens man holder ferie?

Man må ikke arbejde, mens man holder ferie. Hvis man alligevel gør det, kan man senere risikere at skulle betale sine feriepenge tilbage. Hvis man senere skal betale sine feriepenge tilbage, vil beløbet svare til det antal dage, som man arbejdede i sin ferie. Det samme er gældende, hvis man får offentlige ydelser i sin ferie, som eksempelvis kontanthjælp eller dagpenge. Hvis man har flere arbejdsgivere på samme tid, kan man dog godt holde ferie fra én arbejdsgiver, mens man arbejder for en anden. Man skal dog være opmærksom på, at man her ikke må arbejde mere for de andre arbejdsgivere, end man plejer at gøre. Hvis man studerer, må man gerne få sine feriepenge udbetalt, mens man studerer. Hvis man har et arbejde ved siden af studierne, skal man dog holde ferie fra dette arbejde, for at man kan få udbetalt feriepenge.

Hvad hvis man er på dagpenge?

Hvis man er på dagpenge og ønsker at holde ferie, eller hvis man har været ledig i optjeningsåret, kan man muligvis også have ret til at holde ferie. Det kræver dog, at man ikke har optjent feriepenge til fem ugers ferie. Hvis man står i denne situation, kan man tage kontakt til sin a-kasse for at få råd og vejledning.

Hvornår kan man få sine feriepenge udbetalt?

Hvornår man kan få sine feriepenge udbetalt afhænger af, hvornår man vælger at holde ferie. Det er den dato, man har angivet som første feriedag, der har betydning for, hvornår udbetalingen af feriepengene finder sted. Den første feriedag kan dog til hver en tid være den 1. maj. Feriepengene bliver udbetalt tidligst en måned før, at man har valgt at holde ferie, hvis feriepengene er overført til FerieKonto. Det er værd at vide, at man kun får udbetalt feriepenge for den periode, man vælger at holde ferie, og de resterende penge vil først blive udbetalt, når man igen vælger at holde ferie. Når man har afholdt sine fem ugers ferie, vil der ikke være flere feriepenge tilbage. Hvis man bestiller sine feriepenge mindre end fire uger før, at man holder ferie, vil FerieKonto udbetale pengene til NemKonto inden for fire bankdage. Hvis man er tilmeldt NemSMS, vil man modtage en sms, når udbetalingen af feriepengene finder sted. Hvis det er ens arbejdsgiver eller en anden feriekasse, der udbetaler feriepengene, skal man kontakte dem for at forhøre sig om, hvornår pengene bliver udbetalt.