Monni.dk er et affiliate-site indeholdende reklameartikler og reklamelinks, drevet i kommercielt øjemed
← Back to the list

Danskbonus

Written: 24. januar 2019

Udbetaling af Danskbonus sker følgende dag(e):


31
jan

28
feb

29
mar

30
apr

31
maj

28
jun

31
jul

30
aug

30
sep

31
okt

29
nov

31
dec

Den 1. juli 2018 blev dansktillæg ændret til den såkaldte tidsbegrænsede danskbonus

Hvis man modtager integrationsydelse, og man har bestået Prøve i Dansk 2, FVU læsning trin 2 eller tilsvarende, kan man få danskbonus oven i sin integrationsydelse. Hvis man er diagnosticeret af en læge med en langvarig psykisk, fysisk, sensorisk eller intellektuel funktionsnedsættelse og som følge af denne ikke er i stand til at bestå en prøve i dansk, er det alligevel muligt, at kommunen kan yde danskbonus. Det er også tilfældet, hvis det blot ikke er i den nærmeste fremtid, at man er rask nok til at tage en prøve. Man skal i disse tilfælde tage kontakt til kommunen for at tale om de muligheder, der foreligger.

Hvor længe kan man få danskbonus?

Man har mulighed for at få danskbonus i op til 6 måneder. Her vil danskbonus blive udbetalt som en månedlig ydelse. Hvis man er udlænding bosat i Danmark, og man samtidig er omfattet af integrationsloven, har man også mulighed for at søge om danskbonus, og den vil her blive udbetalt som et engangsbeløb.

Hvordan søger man om danskbonus?

Man søger om danskbonus på præcis samme måde, som man søger om integrationsydelse. Dette kan gøres ved at udfylde et skema, som enten sendes eller afleveres til Ydelsesservice i den kommune, hvor man bor. Man skal her huske at medsende dokumentation for, at man har taget den prøve, der kræves for, at man har ret til danskbonus. Hvis man allerede har modtaget det tidligere dansktillæg, har man ikke ret til danskbonus, og der er derfor ingen grund til at ansøge om det.

Hvor meget kan man få i danskbonus?

Man har mulighed for at få 1.560 kr. i danskbonus om måneden i en periode på 6 måneder. De seks måneder skal være sammenhængende. Hvis man er under integrationsloven, vil pengene komme som et engangsbeløb, og man skal her huske at angive i ansøgningen, at dette er tilfældet.