Monni.dk er et affiliate-site indeholdende reklameartikler og reklamelinks, drevet i kommercielt øjemed
← Back to the list

Boligstøtte

Written: 22. januar 2019

Udbetaling af Boligstøtte sker følgende dag(e):


01
jan

01
feb

01
mar

01
apr

01
maj

03
jun

01
jul

01
aug

02
sep

01
okt

01
nov

02
dec

Hvis man bor til leje i en bolig, hvor man har eget køkken, har man måske mulighed for at få boligstøtte. Man skal bo i boligen hele året for at søge om boligstøtte. På borger.dk findes en beregner, hvor man kan beregne, om man har mulighed for at få boligstøtte. Her skal blandt andet indtastes oplysninger om boligens leje samt forskellige former for personlige indkomstoplysninger. Hvis man er flere, der bor sammen, er det kun én person, der kan ansøge om boligstøtte. Det er den, der laver ansøgningen, som udbetalingen af boligstøtten bliver udbetalt til, og hvis man bor i et boligselskab, bliver boligstøtten udbetalt til dette boligselskab, som efterfølgende trækker boligstøtten fra i huslejen.

Hvem kan søge om boligstøtte?

Som ovenfor nævnt har man mulighed for at søge om boligstøtte, hvis man bor i en lejebolig med eget køkken. Der kan her være tale om alle former for lejeboliger, også ungdomsboliger og seniorboliger. Man har også mulighed for at søge om boligstøtte, hvis man bor i en andelsbolig eller ejerbolig, og man samtidig er førtidspensionist eller folkepensionist. Boligstøtte der udbetales på denne måde vil dog være som et lån, der senere skal betales tilbage. Man kan også søge om boligstøtte, hvis man bor i en lejlighed, som ens forældre har købt, så længe man blot har underskrevet en lejekontrakt. Hvis man bor til fremleje, har man også mulighed for at søge om boligstøtte. Her er det igen værd at være opmærksom på, at det er en forudsætning, at man har eget køkken.

Hvornår skal man søge om boligstøtte?

Hvis man søger om boligstøtte senest 30 dage efter, at man er flyttet ind i den pågældende bolig, har man mulighed for at få boligstøtte fra dag et. Det er også en forudsætning for at søge om boligstøtte, at man har folkeregisteradresse på den pågældende boligs adresse. Pengene vil efterfølgende blive udbetalt med tilbagevirkende kraft, hvis man søger inden for denne periode på 30 dage. Sagsbehandlingen kan være op til 13 uger, men den har ikke betydning for den tilbagevirkende kraft. I de fleste tilfælde tager det dog ikke mere end 9 uger at behandle en ansøgning om boligstøtte. Hvis man søger senere end 30 dage efter, at er flyttet ind, vil man ikke kunne få boligstøtte med tilbagevirkende kraft til den dato, hvor man flyttede ind i boligen. Man vil derimod kunne få boligstøtte fra den 1. i den måned, hvor man har ansøgt om boligstøtten fra. Hvis man har behov for at få en midlertidig udbetaling, inden ansøgningen er behandlet, kan man tage kontakt til Udbetaling Danmark for at tale om de muligheder, der er.

Hvor meget kan man få i boligstøtte?

Hvor meget man kan få i boligstøtte afhænger af forskellige forhold. Boligstøtten afhænger blandt andet af huslejen, når udgifter til både el, vand og varme er trukket fra. Boligstøtten afhænger også af størrelsen på boligen, og hvor mange voksne og børn, der bor i boligen. Boligstøtten afhænger også af både indkomst og formue for alle, der bor i boligen, og slutteligt afhænger den af, om man er folkepensionist eller førtidspensionist. Man skal ikke betale skat af boligstøtten. Når man bor til leje, ikke er pensionist og ingen børn har, vil man i 2019 maksimalt kunne få 1.018 kr. om måneden. Hvis man har 1-3 børn, vil boligstøtten maksimalt ligge på 3.582 kr., og hvis man har 4 børn eller flere, vil man kunne få op til 4.478 kr. i boligstøtte. Hvis man efter de nye regler er førtidspensionist, vil man med 0-3 børn i boligen maksimalt kunne få udbetalt 3.582 kr. i boligstøtte, og hvis man har 4 børn eller flere, vil man kunne få 4.478 kr. Hvis man derimod er førtidspensionist efter de gamle regler, vil man med 0-3 børn maksimalt kunne få 4.045 kr. om måneden, mens man med 4 børn eller flere vil kunne få op til 5.056 kr. i boligstøtte om måneden. Når man er folkepensionist og har 0-3 børn i boligen, vil man maksimalt kunne få 4.045 kr. i boligstøtte om måneden. Der foreligger også nogle muligheder, hvor man eventuelt vil kunne få mere i boligstøtte, og det kan blandt andet være i tilfælde, hvor man er blevet anvist en bolig af kommunen. Det kan også være i tilfælde, hvor man selv eller en anden får døgnhjælp, eller hvor der er en i boligen, der er stærkt bevægelseshæmmet, og hvor boligen er tilpasset denne person.

Hvordan søger man om boligstøtte?

Man søger om boligstøtte digitalt. Hvis man er digitalt undtaget, har man dog mulighed for at søge via en blanket, som skal sendes til Udbetaling Danmark. Det er værd at huske, at det kun er én person i boligen, der kan søge om boligstøtte. Når man ansøger om boligstøtte, skal man huske, at man skal angive boligens husleje uden forbrug. Man skal derudover have sin lejekontrakt klar, som skal medsendes som dokumentation. Man kan desuden læse meget mere om boligstøtte på borger.dk, og det er også her, at man digitalt kan udfylde en ansøgning.