Monni.dk er et affiliate-site indeholdende reklameartikler og reklamelinks, drevet i kommercielt øjemed
← Back to the list

Børne- og ungeydelse samt børnetilskud

Written: 22. januar 2019

Udbetaling af Børne- og ungeydelse samt børnetilskud sker følgende dag(e):


20
jan

20
apr

20
jul

20
okt

Børne- og ungeydelse er en ydelse, der automatisk udbetales til alle børnefamilier, mens børnetilskud er et tilskud, man har mulighed for at søge om, alt afhængig af den situation, man står i. Når barnet er under 15 år, vil man modtage børneydelse, og fra barnet fylder 15 år, vil man modtage ungeydelse. Det er muligt at søge om børnetilskud til et barn, der er under 18 år.

Hvem kan få børne- og ungeydelse?

Børne- og ungeydelse er en ydelse, som man kan få for hvert af sine børn, indtil de bliver 18 år. Beløbet afhænger af barnets alder, mens også af barnets forældres indkomst. Som udgangspunkt er det barnets mor, der får udbetalt børne- og ungeydelse. Der foreligger nogle betingelser for, at man automatisk får udbetalt børne- og ungeydelse, og de er som følger: Barnet skal være under 18 år, og det skal opholde sig i Danmark. Forælderen eller forældrene skal desuden bo i Danmark, og den person, der har forældremyndighed over barnet, skal være fuldt skattepligtig i Danmark. Herudover skal barnet ikke være forsørget af det offentlige, og forælderen eller forældrene skal have boet eller arbejdet i Danmark i mindst seks år i løbet af de seneste 10 år. Hvis man dog har modtaget børne- og ungeydelse før 1. januar 2018 og stadig har ret til denne ydelse, er man omfattet af et såkaldt optjeningsprincip på to år. Under disse betingelser betyder det, at man skal have boet eller arbejdet i Danmark i mindst to år i løbet af de seneste 10 år. Hvis man adopterer et barn, får man også automatisk børne- og ungeydelse, når man er registreret som barnets forælder.

Hvem udbetales børne- og ungeydelse til?

Som nævnt er det som udgangspunkt barnets mor, der udbetales børne- og ungeydelse til. Det betyder, at når mor, far og barn bor sammen, er det mor, der modtager pengene. Det samme er gældende, hvis barnet kun bor sammen med sin mor. Hvis barnet derimod bor sammen med sin far, er det far, pengene udbetales til. Hvis barnet bor hos begge forældre, er det den forælder, som barnet opholder sig mest hos, som pengene udbetales til. Hvis barnet opholder sig lige meget hos begge forældre, er det den forælder, hvor barnet har folkeregisteradresse, som ydelsen udbetales til.

Hvor meget kan man få i børne- og ungeydelse?

Børne- og ungeydelsen udbetales kvartalsvis, og der er forskellige satser, alt efter hvor gammel barnet er. Hvis barnet er 0-2 år gammel, ligger ydelsen på 4.506 kr. i kvartalet. Hvis barnet er 3-6 år, er beløbet på 3.567 kr. i kvartalet. Når barnet er 7-14 år, udbetales en ydelse på 2.808 kr. i kvartalet. Når barnet er 15-17 år, betegnes det som ungeydelse, og her vil ydelsen ligge på 936 kr. pr. måned. Hvis barnet fylder 15 år i løbet af et kvartal, vil man modtage børneydelse for månederne til og med, at barnet fylder 15 år. Herefter vil man måneden efter, at barnet er fyldt 15 år, modtage ungeydelse. Børne- og ungeydelserne er alle skattefrie.

Hvad betyder indkomsten for børne- og ungeydelsen?

Den reelle størrelse på børne- og ungeydelsen afhænger af den eller de forældremyndiges indkomst. Det betyder, at børne- og ungeydelsen vil være mindre end de ovenfor nævnte satser, hvis den samlede indkomst er på over 765.800 kr.

Hvem kan få børnetilskud?

Der findes flere forskellige tilfælde, hvor der er mulighed for at søge om børnetilskud. Man kan eksempelvis søge om børnetilskud, hvis man er enlig forsørger, men man kan også søge om tilskud, hvis man er pensioneret, under uddannelse, eller hvis faren er ukendt. Det er også muligt at søge om børnetilskud, hvis den ene eller begge af forældrene er døde. På borger.dk er det muligt at finde alle regler for, hvornår man kan søge om børnetilskud.

Hvor meget kan man få i børnetilskud?

Som enlig forsørger vil man i 2019 kunne ansøge om at få 1.441 kr. i tilskud i kvartalet pr. barn, og 1.469 kr. i ekstra børnetilskud uanset antallet af børn. Man vil også kunne søge om børnetilskud, hvis man har adopteret. Det er muligt som enlig at få udbetalt børnetilskud til og med det kvartal, hvor barnet fylder 18 år. Hvis man har flerlinger, kan man søge om et enkelt tilskud på 2.377 kr. i kvartalet eller to tilskud på i alt 4.754 kr. i kvartalet. Hvis man søger om disse tilskud, og bliver godkendt til dem, kan man få børnetilskuddet til og med det kvartal, hvor børnene fylder 7 år. Hvis man er under uddannelse og søger om tilskud til sit barn, kan man få op til 1.892 kr. i kvartalet. Hvis man er pensionist og har et eller flere børn, kan man søge om at få et såkaldt særligt børnetilskud på 3.684 kr. i kvartalet, og hvis begge forældre er pensionister, kan man søge om et særligt børnetilskud på 4.161 kr. pr. kvartal. Hvis en forælder er død, kan man søge om 4.161 kr. i børnetilskud pr. kvartal, og hvis begge forælder er døde, og en anden har overtaget forældremyndigheden, kan man søge om et børnetilskud på 8.322 kr. i kvartalet. Hvis man er enlig mor, og faren er ukendt, kan man søge om at få det særlige børnetilskud på 4.161 kr. i kvartalet. I alle disse sidstnævnte former for børnetilskud er det igen muligt at få udbetalt børnetilskud til og med det kvartal, hvor barnet fylder 18 år. Alle børnetilskuddene er skattefrie.

Hvordan søger man om børnetilskud?

Man søger om børnetilskud gennem Udbetaling Danmark, og man kan læse meget mere om denne procedure på borger.dk.