Monni.dk er et affiliate-site indeholdende reklameartikler og reklamelinks, drevet i kommercielt øjemed
← Back to the list

Arbejdsløshedsdagpenge

Written: 24. januar 2019

Udbetaling af Arbejdsløshedsdagpenge sker følgende dag(e):


31
jan

28
feb

29
mar

30
apr

31
maj

28
jun

31
jul

30
aug

30
sep

31
okt

29
nov

31
dec

Hvis man er arbejdsløs, har man i visse tilfælde mulighed for at få udbetalt dagpenge. For at få dagpenge skal man først og fremmest være medlem af en a-kasse, og man skal desuden være tilmeldt det lokale jobcenter. Det er nemlig a-kassen, der udbetaler dagpengene. Herudover skal man være berettiget til at få dagpenge, og der foreligger også nogle andre regler og krav, som man skal opfylde.

Hvad skal man gøre for at få dagpenge?

Når man bliver ledig, skal man først og fremmest melde sig ledig på den første dag, man er arbejdsløs. Dette gøres på jobnet.dk. Hvis man af en eller anden årsag ikke har adgang til internettet, skal man henvende sig i sit lokale jobcenter eller hos sin a-kasse, og man kan her få hjælp til at blive tilmeldt. For at få udbetalt dagpenge fra a-kassen er det en forudsætning, at man er tilmeldt som ledig på jobnet.dk

Hvad sker der, når man er tilmeldt som ledig på jobnet.dk?

Når man har tilmeldt sig som ledig i sit lokale jobcenter, får man tildelt sit eget brugernavn og password til jobnet.dk. Hvis man derimod selv har meldt sig ledig på jobnet.dk, har man på denne måde fået tildelt både brugernavn og password. Hvis man er blevet tilmeldt hos jobcenteret, vil man modtage brugernavn og password via e-boks, og hvis man er blevet fritaget for digital post, vil man modtage det med den almindelige post. På jobnet.dk findes ‘Min side”, og man skal her oprette sit CV. Dette skal gøres for at vise, at man er aktivt jobsøgende. Udover at melde sig som aktivt jobsøgende her, skal man også hver 7. dag bekræfte, at man er jobsøgende. Dette gøres ved, at man tjekker de jobforslag, der er at finde på jobnet.dk. Man skal herudover registrere sin jobsøgning i en joblog, og man skal også melde sig rask efter sygdom, hvis man har været syg. Slutteligt skal man læse ‘Min plan’ med de aktiviteter, man skal deltage i, mens man er ledig. Man skal desuden læse de aftaler, man har med både jobcentret og a-kassen.

Hvem kan få dagpenge?

For at få dagpenge skal man først og fremmest være registreret som arbejdssøgende i sit lokale jobcenter. Det skal man gøre fra den første dag, hvor man er ledig. Herudover skal man have været medlem af en a-kasse, som man har indbetalt til, i minimum ét år. Der foreligger også nogle regler, alt efter om man er fuldtids- eller deltidsforsikret i sin a-kasse, og disse regler danner baggrund for, hvor stor en ydelse man kan få i dagpenge. For at få dagpenge skal man desuden stå til rådighed for jobmarkedet. At stå til rådighed for jobmarkedet vil sige, at man skal være jobsøgende, og at man skal kunne overtage et job med dags varsel. Man skal også have et fyldestgørende og godkendt CV, og dette skal være sket senest 14 dage efter, at man er blevet meldt ledig. Hvis man gerne vil høre mere om de regler, der er, skal man kontakte sin a-kasse.

Hvor lang tid har man ret til at få dagpenge?

Man har ret til dagpenge i en periode på to år inden for tre år. Denne periode kaldes for en referenceperiode. Når dagpengeforbruget skal opgøres, så bliver det opgjort i timer, og man har ret til 3.848 timers dagpenge inden for den tre-årige periode. Hvis man ikke når at afvikle timerne inden for referenceperioden, vil de falde bort. Der er dog mulighed for at forlænge referenceperioden, hvis man eksempelvis er syg eller har været på barsel. Hvis man har brug for at tale om mulighederne for at forlænge referenceperioden, skal man tage kontakt til sin a-kasse.

Hvor meget kan man få i dagpenge?

Når man modtager dagpenge, har man maksimalt mulighed for at få 90 % af den løn, man tjente, før man blev arbejdsløs. Dagpengesatsen beregnes på baggrund af de 12 måneder, hvor man har haft den højeste indtægt inden for 24 måneder forud for beregningstidspunktet. Når indtægten opgøres, er det al A- og B-indkomst, og der trækkes her AM-bidrag fra. Både pensionsbidrag og ATP regnes også med i indtægten, hvis man er lønmodtager. Hvis man derimod er selvstændig, er der andre regler, og det er her fordelagtigt at tage en snak med a-kassen om de muligheder, der er. Det er dog værd at vide, at den højeste dagpengesats som fuldtidsforsikret i 2019 ligger på 18.866 kr. om måneden, mens den for deltidsforsikrede ligger på 12.577 kr. Hvis man er enten nyuddannet eller værnepligtig, og samtidig har forsørgerpligt, er det maksimalt muligt at få 82 % af højeste dagpengesats, og det betyder, at man som fuldtidsforsikret kan få 15.470 kr. pr. måned, mens man som deltidsforsikret har ret til 8.993 kr. pr. måned. Hvis man derimod ikke har forsørgerpligt, vil man som dimittend eller værnepligtig maksimalt kunne få 71,5 % af højeste dagpengesats. Hvis man er under 25 år, vil man i visse tilfælde maksimalt kunne få 50 % af højeste dagpengesats.