Monni.dk er et affiliate-site indeholdende reklameartikler og reklamelinks, drevet i kommercielt øjemed
← Back to the list

Ældrecheck

Written: 24. januar 2019

Udbetaling af Ældrecheck sker følgende dag(e):


31
jan

Ældrechecken er en supplerende pensionsydelse, og det er et éngangsbeløb, der udbetales til folkepensionister, der har ret til denne. For at få ret til ældrecheck, skal man leve op til en række betingelser, og man må heller ikke have en formue, der er større end en vis størrelse. Ældrechecken er et éngangsbeløb, og den kan ses som et supplement til den traditionelle folkepension. Hvor meget man har ret til at få udbetalt i ældrecheck er individuelt, og beløbet tager derfor udgangspunkt i den enkeltes situation. Der er desuden et maksimalt beløb for, hvor meget man kan få udbetalt.

Hvornår kan man få ældrecheck?

Det er den personlige tillægsprocent og den likvide formue, der er afgørende for, om en folkepensionist har ret til ældrecheck eller ej. Det er den personlige tillægsprocent og den likvide formue pr. 1 januar i et hvilket som helst år, der afgør, om en folkepensionist har ret til ældrecheck i det indeværende år. Den personlige tillægsprocent kan findes på den pensionsmeddelelse, man får, når man får udbetalt sin folkepension. For at få ældrecheck skal man senest have fået ret til folkepension i december året forinden. Man skal desuden have en personlig tillægsprocent, der er højere end 0, og man skal i 2019 have en likvid formue, der er mindre end 87.700 kr. Den likvide formue kan blandt andet bestå af indestående i pengeinstitutter, kursværdien af obligationer, pantebreve i depot, kursværdien af aktier og investeringsforeningsbeviser, andre værdipapirer samt kontant beholdning. Man skal desuden være opmærksom på, at friværdi i fast ejendom ikke medregnes i den likvide beholdning. Hvis man har en samlever, vil den samlevendes likvide formue blive regnet med

Hvordan kan man få ældrecheck?

Når man er folkepensionist, vil man automatisk få udbetalt ældrecheck, når man opfylder de betingelser, der er, og man samtidig tidligere har oplyst sin formue til Udbetaling Danmark i forbindelse med ældrecheck. Hvis man ikke tidligere har oplyst denne formue, skal man gøre det, for ellers er der ingen mulighed for at få udbetalt ældrecheck. Hvis der sker ændringer i formuen efter den 1. januar, skal man oplyse denne senest den 31. juli. Det kan nemlig betyde, at man kan have ret til ældrecheck. Hvis man har en indkomst, der har ændret sig, skal man senest den anden uge i januar opdatere sin forskudsopgørelse hos SKAT. Hvis man først efter denne uge ændrer den, kan det have betydning for, om man får udbetalt ældrecheck eller ej. Hvis man ændrer forskudsopgørelsen senere end dette tidspunkt, vil ændringerne ikke kunne komme med, når det beregnes, om man er berettiget til ældrecheck.

Hvornår udbetales ældrecheck?

Ældrecheck udbetales én gang om året, nemlig den sidste hverdag i januar måned. Derfor er det meget vigtigt, at man inden da har sine indkomstoplysninger på plads.

Hvor meget kan man få i ældrecheck?

Når man er folkepensionist, kan man i 2019 få op til 17.500 kr. om året i ældrecheck. Beløbet er skattepligtigt. Den konkrete størrelse på ældrechecken afhænger af tillægsprocenten. Hvis man har en tillægsprocent på 100, vil man få det fulde tillæg. Hvis den derimod er mindre end 100, vil man få det tilsvarende mindre udbetalt i ældrecheck. Man skal dog være opmærksom på, at der er en grænse for, hvor lidt der udbetales i ældrecheck, og hvis man er berettiget til under 200 kr., vil pengene ikke blive udbetalt.

Hvordan udbetales ældrechecken?

Ældrechecken udbetales til NemKonto, og pengene vil blive udbetalt som en del af folkepensionen den sidste bankdag i januar måned.

Hvis man ikke på nuværende tidspunkt får ældrecheck, og man mener, at man er berettiget til det, kan man kontakte Udbetaling Danmark senest den 31. juli. I så tilfælde vil man nemlig have mulighed for at få udbetalt ældrecheck allerede i indeværende år, og alternativt vil man skulle vente til næste år.