Monni.dk er et affiliate-site indeholdende reklameartikler og reklamelinks, drevet i kommercielt øjemed
← Back to the list

Kontanthjælp

Written: 22. januar 2019

Udbetaling af Kontanthjælp sker følgende dag(e):


31
jan

28
feb

29
mar

30
apr

31
maj

28
jun

31
jul

30
aug

30
sep

31
okt

29
nov

31
dec

Hvis man er arbejdsløs og samtidig ikke er i stand til at forsørge sig selv, har man måske mulighed for at få kontanthjælp. Hvis man er under 30 år og med en uddannelse, men man samtidig ikke har mulighed for at forsørge sig selv, så kan man have mulighed for at få kontanthjælp. Det samme er gældende, hvis man er over 30 år, og her har man mulighed for at få kontanthjælp, uanset om man har en uddannelse eller ej. Hvis man derimod er under 30 år og ikke har en uddannelse, har man i stedet mulighed for at få såkaldt uddannelseshjælp. Det er kommunen, man skal rette henvendelse til, hvis man ønsker at undersøge mulighederne for, om man er berettiget til kontanthjælp.

Hvem kan få kontanthjælp?

Hvis man er under 30 år og samtidig har en uddannelse, har man mulighed for at få kontanthjælp på den såkaldte ungesats. Hvis man er over 30 år og samtidig ikke er i stand til at forsørge sig selv, har man mulighed for at få kontanthjælp på den almindelig sats.

For at få kontanthjælp skal man have været ude for en social begivenhed som eksempelvis sygdom, arbejdsløshed eller ophør af samliv, og denne sociale begivenhed skal have medført, at man ikke længere er i stand til at forsørge sig selv. Der må heller ikke være andre, der er i stand til at forsørge en. Derudover er det en forudsætning, at ens behov ikke kan dækkes af andre former for ydelser, som eksempelvis arbejdsløshedsdagpenge.

Hvordan kan man få kontanthjælp?

For at få kontanthjælp, skal man henvende sig til jobcenteret i den kommune, man bor i, og senest en uge efter, at man har henvendt sig, vil man blive indkaldt til en samtale. Til denne samtale skal det vurderes, om man er jobparat eller aktivitetsparat. Hvis man bliver vurderet til at kunne komme ud at arbejde inden for relativt kort tid, vil man blive erklæret jobparat, og her vil man skulle stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Hvis jobcenteret derimod vurderer, at man ikke er i stand til at komme ud at arbejde inden for en kortere periode, vil man blive erklæret aktivitetsparat.

Hvor meget kan man få i kontanthjælp?

Kontanthjælpen afhænger af, om man har indtægter eller formue. Hvis man er gift, vil ens ægtefælles indkomst og formue også påvirke kontanthjælpen. Hvis man er enlig og har en formue på 10.000 kr. eller mere, vil kommunen ikke kunne yde hjælp. For ægtefæller vil beløbet være 20.000 kr. Kommunen kan dog se bort fra den del af formuen, som kan være nødvendig for at opretholde en nødvendig boligstandard. Der kan også ses bort fra den del af en formue, der kan være nødvendig, hvis man har planer om eventuelt at skulle gå i gang med en uddannelse. Hvis man har eventuelle indtægter, vil de blive trukket fra i den kontanthjælp, man får. Hvis kommunen vurderer, at man er aktivitetsparat, vil man desuden kunne få et tillæg ud over kontanthjælpen i de uger, hvor man deltager i et aktivt tilbud. Hvis man på grund af sygdom eller andre forhold ikke har mulighed for at deltage i aktiviteter, kan man alligevel have mulighed for at modtage et tillæg.

Hvis man er under 30 år og samtidig har en erhvervsmæssig kompetencegivende uddannelse, vil man modtage kontanthjælp på ungesats. Størrelsen af denne kontanthjælp afhænger blandt andet af, om man er fyldt 25 år, og om man har forsørgelsespligt over for børn. Hvis man er hjemmeboende og under 25 år, vil man i 2019 kunne få 3.553 kr. i kontanthjælp om måneden, og hvis man derimod er udeboende, vil man have ret til 7.363 kr. om måneden. De samme satser er gældende, hvis man er 25-29 år. Hvis man derimod er forsørger med eget barn i hjemmet, og man ikke har ret til børnetilskud, vil man få 10.151 kr. om måneden. Hvis man er enlig forsørger, vil man kunne få 14.510 kr. i kontanthjælp. Alle øvrige satser for unge under 30 år vil man kunne finde på borger.dk.

Hvis man er over 30 år og er forsørger for et barn, kan man få 14.993 kr. om måneden i kontanthjælp. Hvis man derimod ikke er forsørger for et barn, kan man få 11.282 kr. om måneden.

Hvor længe kan man få kontanthjælp?

Kontanthjælp er altid bagudbetalt. Man kan tidligst få kontanthjælp i måneden efter, at man har henvendt sig til kommunen. Kontanthjælp bør betragtes som en midlertidig ydelse, men man kan få kontanthjælp så længe, at man opfylder de betingelser, der er, for at få kontanthjælp. Man skal her blandt andet være opmærksom på 225-timers reglen, der er et krav om, at man som modtager af blandt andet kontanthjælp skal opfylde et arbejdskrav på 25 timers arbejde, der er både ordinært og ustøttet. Man kan få flere informationer om dette ved at tale med sin kommune om de betingelser, der er.