Monni.dk er et affiliate-site indeholdende reklameartikler og reklamelinks, drevet i kommercielt øjemed
← Back to the list

ATP

Written: 24. januar 2019

Udbetaling af ATP sker følgende dag(e):


31
jan

28
feb

29
mar

30
apr

31
maj

28
jun

31
jul

30
aug

30
sep

31
okt

29
nov

31
dec

ATP står for Arbejdsmarkedets Tillægspension, og det er en lovpligtig pension, der er gældende for alle arbejdende dansker, og den blev oprettet i 1964. Baggrunden for oprettelsen af ATP var, at de danskere, der er lavtlønnede, og som kun havde en folkepension i vente, også kunne se frem til at få en værdig alderdom. Stort set hele den voksne, danske befolkning indbetaler til ATP Livslang Pension.

Hvordan indbetales til ATP?

Da ATP er lovpligtig, indbetales der bidrag via lønnen. Det gælder for alle, der er ansatte i et lønarbejde, uanset om der er tale om det offentlige og private erhvervsliv. Hvis man er selvstændig, er det dog ikke lovpligtigt at indbetale til ATP, og her bestemmer man selv, om man vil indbetale eller ej. Det samme er gældende, hvis man modtager førtidspension eller efterløn. Hvis man er på overførselsindkomst, vil der blive foretaget indbetalinger til ATP.

Hvornår begynder man at indbetale til ATP?

Der indbetales månedligt et fast bidrag til ATP. Enhver, der er ansat i et lønforhold, som er over 16 år, indbetaler til ATP. Det er uanset, hvilket ansættelsesforhold der er tale om. Det er dog et krav, at man minimum skal arbejde 39 timer om måneden, for at en indbetaling skal finde sted. Det vil altså sige, at jo tidligere man begynder at arbejde, jo flere penge vil der blive opsparet i ATP. Det er dog værd at vide, at selvom man indbetaler til ATP hele livet, så vil der være tale om et lille beløb, der kommer til udbetaling, sammenlignet med folkepensionen. Hvis man samtidig har en privat pensionsopsparing, vil ATP højst sandsynligt spille så lille en rolle, at det ikke gør en mærkbar forskel.

Hvor stort et ATP-bidrag skal der indbetales?

ATP-bidragssatsen ligger i 2019 på 284 kr. for alle, der er i et ansættelsesforhold med over 117 arbejdstimer om måneden. Hvis man er ansat i et job, hvor man arbejder mellem 78 og 117 timer om måneden, vil ATP-bidraget ligge på 189,35 kr. Hvis man arbejder mellem 39 og 78 timer, vil bidraget være på 94,65 kr., og hvis man er ansat med under 39 arbejdstimer, vil man ikke skulle betale ATP. Arbejdsgiveren betaler ⅔ af beløbet, mens den ansatte betaler den sidste ⅓ over lønnen. Det betyder, at hvis man eksempelvis er fuldtidsansat, vil man selv skulle indbetale 94,65 kr. til ATP, som trækkes via lønnen, mens arbejdsgiveren betaler de resterende ⅔.

Hvornår kan man få udbetalt ATP?

Når man når pensionsalderen, kan man få udbetalt ATP. Den reelle pensionsalder er afhængig af det år, man er født i, men den ligger i dag på mellem 65 og 68 år. Udbetalingen af ATP sker ved, at man to eller tre måneder forinden modtager et brev fra ATP Livslang Pension, og man vil her kunne læse, hvor meget man kan få udbetalt i ATP, og hvornår udbetalingen vil begynde. Man kan selv bestemme, om der er perioder, hvor man ønsker at få udskudt udbetalingen, og hvis man vælger dette, vil man senere få et tilsvarende højere beløb.

Hvor ofte får man udbetalt ATP?

ATP vil blive udbetalt månedligt fra den dag, man når pensionsalderen. Det vil være det samme, fast beløb hver gang, med mindre man vælger at udskyde nogle af betalingerne.

Hvis man, når man når pensionsalderen, kun er berettiget til 2.500 kr. årligt, vil man ikke få beløbet udbetalt som en månedlig ydelse. Man vil derimod få hele beløbet som et engangsbeløb, når man når pensionsalderen.

Hvor meget kan man få i ATP?

Hvis man den dag i dag gik på pension, og man samtidig har indbetalt til ATP gennem livet, ville man højst få 28.800 kr. om året. Det betyder derfor, at det på nuværende tidspunkt maksimalt er muligt at få lidt over 2.000 kr. udbetalt om måneden. En forudsætning for dette beløb er, at man har indbetalt til ATP gennem hele livet. Beløbet er derfor afhængigt af, hvor mange år man har indbetalt til ATP, og hvis man har haft perioder, hvor man ikke har indbetalt, vil det samlede udbetalingsbeløb være mindre.

Kan man se, hvor meget man har indbetalt til ATP?

På borger.dk kan man logge ind og se, hvor meget man har indbetalt til ATP. Man vil her også kunne se, hvor meget man kan forvente at få udbetalt, den dag man når pensionsalderen.