Monni.dk er et affiliate-site indeholdende reklameartikler og reklamelinks, drevet i kommercielt øjemed
← Back to the dictionary

Udskudt skat

Written: 11. januar 2020

Udskudt skat er overordnet set en skattetype der henvender sig til virksomheder, der har en uoverensstemmelse mellem årsregnskabet og skatteregnskabet. Ved at anvende forskellige metoder til at afskrive, vil man faktisk opdage at der optræder forskellig skat indenfor det samme år når de to regnskabstyper sammenlignes. Læs videre om dette i det følgende.

Hvad er udskudt skat?

Hvad er udskudt skat?

Det klassiske eksempel på udskudt skat er som sagt, når et aktiv bliver afskrevet med forskellig hastighed i henholdsvis årsregnskabet og skatteregnskabet. Hvis en virksomhed i dets skatteregnskab skulle afskrive et aktiv hurtigere end i dets årsregnskab, så opstår der en situation, hvor den skattepligtige indtægt er mindre end den regnskabsmæssige, hvilket vil resultere i en mindre skatteregning for virksomheden. Til gengæld vil skatteregningen være større jo længere virksomheden venter. For en virksomhed er der visse fordele forbundet ved at afskrive forskelligt rent regnskabsmæssigt og skattemæssigt. I den regnskabsmæssige del vil en virksomhed typisk vælge at afskrive i portioner (lineært). Derfor vælger virksomheder ofte at afskrive lineært spredt ud over aktivets levetid indenfor den regnskabsmæssige del f.eks. ved indkøb af dyrt produktionsudstyr. Hvis det indkøbte maskineri forventes at have en bestemt levetid på eksempelvis 5 år, så inddeles afskrivningerne i lige store portioner (f.eks. 20% årligt) i årsregnskabet. Maskinen vil derimod blive afdraget med 25% årligt i den skattemæssige regnskabsdel. Dette vil dermed give virksomheden mulighed for at udnytte det skattefradrag, der dermed opstår i forbindelse hermed. Andre typiske grunde til en virksomhed skulle vælge at behandle afskrivningerne forskelligt rent regnskabs- og skattemæssigt kunne f.eks. være fremførbare skattemæssige underskud eller hensættelse i forhold til debitortab.

Udskudt skat i årsregnskabet

Den udskudte skat kan spille en aktiv eller passiv rolle i en virksomheds årsregnskab. Hvis den regnskabsmæssige værdi er større end den skattemæssige, skal virksomheden betragte dette beløb som det beløb, der skyldes til SKAT. Hvis den skattemæssige værdi til gengæld er større end den regnskabsmæssige, skal virksomheden medtage den udskudte skat som et såkaldt skatteaktiv, hvilket har den fordel, at den kan anvendes til at formindske virksomhedens fremtidige skattepligt.

Hvordan beregner revisoren den udskudte skat?

Når revisoren skal beregne en virksomheds udskudte skat, så ses der derfor på forskellen mellem de skattemæssige og regnskabsmæssige værdier. Denne beregning foretages først og fremmest ved at anvende den nuværende skatteprocent på 22%; hvis der f.eks. er 200.000 kr. i forskel mellem de regnskabsmæssige og skattemæssige værdier, så vil den udskudte skat være lig med 22 % af 200.000, hvilket svarer til 44.000 kr. Det skal dog holdes i mente, at skatteprocenten til tider kan ændre sig, og beregningen af den udskudte skat skal i overensstemmelse hermed nu indeholde den nye trækprocent.

Til sidst

Den udskudte skat skal ofte først betales, når virksomheden har afklaret al anden gæld. På trods af dette bør virksomheden være opmærksom på, at den udskudte skat spiller en væsentlig rolle med hensyn til virksomhedens soliditet. Dette skyldes, at den udskudte skat har en indflydelse på virksomhedens samlede kreditvurdering, så det vil derfor være en god ide for virksomheden at indbregne den udskudte skat i årsregnskabet, så man slipper for at banken eller realkreditinstituttet selv gør det (hvilket typisk ikke er fordelagtigt for virksomheden), og højst sandsynligt giver virksomheden en lavere kreditvurdering.