Monni.dk er et affiliate-site indeholdende reklameartikler og reklamelinks, drevet i kommercielt øjemed
← Back to the dictionary

Scrapværdi

Written: 5. december 2018

Hvad er scrapværdi?

Scrapværdien er et begreb der bruges, når der er tale om driftsøkonomi og finansiering. Oftest ses scrapværdi blive brugt i forbindelse med en virksomheds investering. Den udtrykker nemlig dén værdi investeringen er værd ved afslutningen af dens levetid.

Brug for at låne penge?

⭐⭐⭐⭐⭐
Over 100.000 brugere har brugt vores søgemaskine til at søge efter de billigste lån.
Sammenlign lån hurtigt og nemt

Når man anskaffer sig et aktiv har denne oftest en høj værdi. Man beregner heraf scrapværdien så man ved, hvor meget aktivet skal afskrives med over en længere løbetid.

Et aktiv der er specialiseret til netop én slags virksomhed vil have en meget lav scrapværdi efter et stykke tid, hvorimod, hvis man investerer i en maskine der har mange anvendelsesmuligheder, vil have en større scrapværdi, idet den kan bruges af andre og er dermed værdifuld for andre.

Hvordan beregnes scrapværdien?

Scrapværdien er ikke altid korrekt, idet det er fremtiden og den kan være svær at spå om. Samtidig bliver scrapværdien oftest udledt ved eksterne faktorer og som man derved ikke selv har indflydelse på. En scrapværdi vil altid være høj, hvis der er stor efterspørgsel efter et givent produkt, hvorimod, hvis der ingen efterspørgsel er, vil scrapværdien være meget lav. Scrapværdien bruges også til at fratrække anskaffelsessummen for at finde ud af, hvor stor en værdi der skal afskrives i den givne periode.

Beregning med scrapværdi

Oftest bruges scrapværdien når der skal beregnes afskrivninger i en virksomhed. Der vil derfor blive lavet et eksempel ved hjælp af den lineære metode, så en beregning med scrapværdi kan påvises. En maskine bliver købt for 60.000 kroner. Det vurderes den har en scrapværdi på 10.000 kroner. (60.000-10.000 = 50.000). Disse 50.000 er afskrivningsgrundlaget. Dette tal skal divideres med det antal år maskinen forventes at blive brugt. Hvis man forventer at maskinen bliver brugt i 5 år skal disse divideres (50.000/5), hvilket giver en årlig afskrivning på 10.000. Det vil sige, at man ud fra disse tal har beregnet maskinen falder 10.000 kroner i værdi hvert år. Dog kan der ske en op- eller nedskrivning, som kan være med til at enten forøge eller forringe maskinens værdi. Dette kan ske på grund af forskellige omstændigheder.

Med andre ord er en scrapværdi dén værdi du kan få for din investering efter x antal år. Det kan være meget hensigtsmæssigt inden man investerer, at bruge tiden på at kigge på eksterne faktorer for at finde en fordelagtig investering der på længere sigt kan give en høj scrapværdi. Her skal man kigge på faktorer som efterspørgsel og hvis der er tal om maskiner og biler, eventuelt kigge på service og garantier der medfølger med disse. Hvis vedligeholdelsen er effektiv og billig ved hjælp af sådanne services, kan det være med til at bibeholde en høj scrapværdi, hvilket alt andet lige vil tale for en god økonomisk investering.