Monni.dk er et affiliate-site indeholdende reklameartikler og reklamelinks, drevet i kommercielt øjemed
← Back to the dictionary

Pari

Written: 22. november 2018

Hvad er pari?

Pari er et begreb, der anvendes i forbindelse med værdipapirer. Når værdien på et værdipapir er den samme som papirets pålydende værdi, er der tale om pari. Det er med andre ord det samme som, at kursværdien er lig med den pålydende værdi. Pari er nemlig kurs 100 på værdipapirer. Hvis der eksempelvis foreligger et pantebrev, som har en pålydende værdi på 47.500, og dette indfries til kurs pari, skal der betales 47.500 kr. kontant. Der skal derudover også betales for de renter, der er påløbet, siden den seneste terminsbetaling.

Brug for at låne penge?

⭐⭐⭐⭐⭐
Over 100.000 brugere har brugt vores søgemaskine til at søge efter de billigste lån.
Sammenlign lån hurtigt og nemt

I hvilke sammenhæng anvendes begrebet pari?

Obligationer er et af de værdipapirer, hvor begrebet pari anvendes. Når en obligation handles til kurs 100, siges det, at den handles til pari. Når der er tale om obligationer, har de fleste af disse en fast, påtrykt rent. Det er denne, der kaldes for den pålydende rente. Når en obligation handles til kurs 100, er der tale om pari. Det betyder, at køberen af obligationen får en rente, der er lidt højere end den rente, der er den pålydende. Det er på grund af effekten af rentes rente. Hvis køberen dermed køber obligationen til en kurs, der er lavere, vil køberen få en højere effektiv rente. Det vil ske, fordi køberen kommer til at betale mindre for noget, der vil give mere. Når man skal ud at låne penge hos en bank eller et realkreditinstitut, er det vigtigt at være opmærksom på kursen på obligationerne. Det er nemlig denne kurs, der er afgørende for, hvornår det kan betales sig at låne penge.

Hvad er pari straks?

I nogle tilfælde anvendes betegnelsen pari straks også, og det benyttes, når der er et ønske om at indfri et obligationslån øjeblikkeligt. Det er altså med andre ord i tilfælde, hvor der er et ønske om at straksindfri et lån. Det er noget, der kan være en fordel, hvis det ønskes at omlægge eller ændre et lån med det samme. Ved pari straks indfries et lån til kurs 100, og der betales en differencerente, indtil lånet er opsagt.