Monni.dk er et affiliate-site indeholdende reklameartikler og reklamelinks, drevet i kommercielt øjemed
← Back to the dictionary

Nutidsværdi

Written: 24. august 2018

Hvad er en nutidsværdi?

Nutidsværdien er et begreb der ofte opstår inde i finansierings- og økonomiverdenen. Der er ofte tale om nutidsværdi når man optager et lån. Nutidsværdien er nemlig dén værdi der udtrykker lånets fremtidige ydelser. Der tages altså forbehold for inflation og andre forhold der kan påvirke dagens priser ved at tilbagediskontere de fremtidige indtægter og udgifter.

Brug for at låne penge?

⭐⭐⭐⭐⭐
Over 100.000 brugere har brugt vores søgemaskine til at søge efter de billigste lån.
Sammenlign lån hurtigt og nemt

Nutidsværdien dækker altså over lånets størrelse og de omkostninger der følger med ved at optage lånet samt den fremtidige inflation. Nutidsværdien siger derfor, hvad lånet koster her og nu. Hvis man beregner en række forskellige nutidsværdier, vil den med højest nutidsværdi, være den der er mest attraktiv, da den er økonomisk fordelagtig.

Hvem benytter sig af nutidsværdien?

Både privatpersoner og virksomheder beregner en nutidsværdi, for at finde ud af om lånet er for dyrt at tage og om investeringen man vil tage er fordelagtig. Ofte bruges nutidsværdien ved virksomheder for at finde ud af, hvilken investering der mest rentabel og dermed mest fordelagtig for virksomheden. Virksomheder benytter også nutidsværdien når de skal prisfastsætte værdipapirer såsom obligationer og aktier.

Man kan også bruge nutidsværdien til at finde ud af, hvilken finansieringsform der er den bedste. Her er det den nutidsværdi der er lavest der er mest hensigtsmæssig at vælge.

Hvordan beregnes nutidsværdien?

Formlen for nutidsværdien lyder på:  og så videre, alt efter hvor mange ydelser der er. NV er en forkortelse for nutidsværdien. Den findes ved at tage lånets første ydelse (b0) og plusser den med lånets næste ydelse (b1). Denne ydelse skal først ganges med renten/inflationsrente som skal stå i decimal tal. Det vil sige, hvis renten er 3%, skal der stå 0,03 ved bogstavet ’r’.

Hvis man vil se et overblik over omkostningerne der har været forbundet med lånet, tager man nutidsværdien og trækker det lånte beløb fra.

Man kan samtidig gøre sig den tjeneste at benytte Microsoft Excels ’nutidsværdi’ funktion, og herefter indsætte ydelserne og renten for at beregne nutidsværdien.