Monni.dk er et affiliate-site indeholdende reklameartikler og reklamelinks, drevet i kommercielt øjemed
← Back to the dictionary

Nettoprovenue

Written: 13. november 2018

Hvad er nettoprovenue?

Nettoprovenue er altid en indtægt, og det er en betegnelse, der bruges to forskellige steder i den finansielle verden. Der er tale om nettoprovenue, når en værdi skal opgøres, og denne værdi beregnes efter blandt andet kurstab, forskellige former for omkostninger og eventuelle indskud. Nettoprovenue er et begreb, der er relevant for alle, der optager lån, men også for dem, der handler med forskellige former for værdipapirer.

Brug for at låne penge?

⭐⭐⭐⭐⭐
Over 100.000 brugere har brugt vores søgemaskine til at søge efter de billigste lån.
Sammenlign lån hurtigt og nemt

Hvornår er der tale om nettoprovenue?

Som ovenfor nævnt er begrebet nettoprovenuet relevant inden for to forskellige områder i den finansielle verden. Ordet nettoprovenue anvendes eksempelvis, når der er tale om optagelse af lån. Et sådan lån kan være et lån, der eksempelvis er optaget i forbindelse med et huskøb, men det kan også være alle mulige andre former for lån. Her bruges ordet nettoprovenue i forbindelse med pantebrevet, og nettoprovenuet er her pantebrevets hovedstol fratrukket de omkostninger, der har været i forbindelse med optagelse af lånet. Disse omkostninger kaldes blandt andet også for stiftelsesomkostninger. Det betyder, at når alle udgifter er fratrukket lånets hovedstol, så er det beløb, der er tilbage, nettoprovenuet. Det kan med andre ord også siges, at nettoprovenuet er det beløb, der udbetales, når lånet afregnes.

Betegnelsen nettoprovenue anvendes også, når der blandt andet er tale om handel med værdipapirer, og her betegner nettoprovenuet udbyttet af salget af værdipapirerne. Det er muligt at handle med værdipapirer i både erhvervsmæssige og privat regi, og når der er tale om handel med værdipapirer, kan det eksempelvis være handel med obligationer. Med udbytte menes her det afkast, der er opnået ved at sælge obligationerne.