Monni.dk er et affiliate-site indeholdende reklameartikler og reklamelinks, drevet i kommercielt øjemed
← Back to the dictionary

Kaution

Written: 13. november 2018

En kaution sker, når en privatperson eller en virksomhed vælger at garantere, at de vil betale en anden persons gæld, hvis den pågældende person ikke selv kan gøre det. Privatpersonen eller virksomheden, der vælger dette, kaldes også en kautionist.

Hvornår bruges kaution?

I nogle tilfælde vil f.eks. en bank kræve, at en person, der skylder dem penge, skal finde en kautionist til lånet. Altså en person, der er villig til at betale lånet, hvis personen ikke selv kan det. Når kautionisten er fundet, går banken ind og undersøger, om kautionisten er så stærkt stillet økonomisk, at vedkommende kan blive godkendt til at kautionere for lånet. Banker gør dette for at være mere sikre på at få deres udlånte penge tilbage. Dette bliver de, fordi der nu er flere, der hæfter for de penge, der er blevet lånt.

Kaution gør det også lettere for økonomisk svagt stillede i første omgang at optage et lån og indgå aftaler, fordi de kan stille en kautionist som sikkerhed.

Hvem kan være kautionist?

I princippet kan alle mennesker og virksomheder fungere som kautionister, så længe deres økonomiske tilstand bliver godkendt af kreditoren. Privatpersoners kautionister er ofte personer, der er i tæt relation til låntageren, eksempelvis et familiemedlem. Dette er grundet, at der ikke er mange, der vil sige god for at betale en anden persons gæld, hvis personen ikke selv betaler gælden til tiden.

Kan man kun have én kautionist?

Nej. Der kan godt være flere personer eller virksomheder, der kautionerer for dig eller din virksomhed. Dette fungerer som enten med- eller samkaution. Medkaution er når flere kautionister har garanteret for den samme gæld uafhængigt af hinanden, mens samkaution er når flere kautionister har garanteret for den samme gæld afhængigt af hinanden, altså fordi de andre kautionister også har garanteret for den pågældende gæld.

Når der er mere end én kautionist, vil der ofte være solidarisk hæftelse. Det betyder, at kreditoren selv kan vælge, hvilken af kautionisterne, vedkommende vil kræve sine penge fra. Dog vil de andre kautionister især i tilfælde med samkaution efterfølgende betale sin del af kautionen til den kautionist, kreditoren valgte.

Bliver man fri fra sin gæld med en kautionist?

Nej, bare fordi der er en kautionist, der betaler din gæld, betyder det ikke, at du fritages fra den. Kautionisten har nemlig regretsret mod dig, hvilket betyder, at kautionisten kan kræve betaling fra dig, efter de har betalt din gæld til din kreditor. Den eneste ændring for dig er altså, at du nu skylder penge til kautionisten i stedet for til kreditoren.