Monni.dk er et affiliate-site indeholdende reklameartikler og reklamelinks, drevet i kommercielt øjemed
← Back to the dictionary

Interessentskab (I/S)

Written: 18. december 2018

Hvad er et interessentskab?

Et interessentskab er en virksomhedsform, der ejes og drives af to eller flere personer. Disse ejere kaldes interessenter, og et interessentskab går desuden under betegnelse I/S. Når man ønsker at stifte et interessentskab, kræver det ingen former for startkapital, og det, der blandt andet kendetegner et interessentskab er, at ejerne hæfter personligt. Det betyder også, at man skal være påpasselig med at oprette et sådant selskab, alt efter hvilken branche man ønsker at operere i.

Brug for at låne penge?

⭐⭐⭐⭐⭐
Over 100.000 brugere har brugt vores søgemaskine til at søge efter de billigste lån.
Sammenlign lån hurtigt og nemt

Når man har et ønske om at starte et interessentskab, kan det til hver en tid være en god idé at udarbejde en interessentskabsaftale, som dækker for parterne. Denne vil ofte blive udarbejdet i samarbejde med en advokat, og i en sådan aftale sikres, at reglerne mellem interessenterne overholdes.

Personlig hæftelse i et interessentskab

Personlig hæftelse vil sige, at ejerne hæfter med egen formue. Da ejerne hæfter personligt i et interessentskab, er det vigtigt at have udarbejdet en kontrakt med regler. Da der er minimum to ejere i et interessentskab, vil der være tale om solidarisk hæftelse, og det betyder, at hvis interessentskabet går konkurs, vil kreditorerne selv kunne bestemme, hvem af ejerne de ønsker at hente deres udestående hos. En kreditor vil selv kunne vælge, om den ønsker at hente lige meget fra alle ejere, eller om den ønsker at hente flere penge hos en af ejerne end hos den eller de resterende, hvis denne person besidder en større formue.

Regler for et interessentskab

Når man har et ønske om at stifte et interessentskab, skal man finde et passende navn til virksomheden. Et interessentskab hører under loven om erhvervsdrivende virksomheder, og selskabet skal desuden overholde bogføringsloven. Om et interessent skal udarbejde et årsregnskab eller ej afhænger af, om det pågældende interessentskab er registreret hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Hvis det er registreret, skal der udarbejdes et årsregnskab, og ellers er der ikke et krav om udarbejdelsen af et årsregnskab. Derudover har SKAT dog ret til at kræve, at man i et interessentskab skal udarbejde et årsregnskab, og hvis de gør det, er man forpligtet til at gøre det.

Beskatning af interessentskab

Interessentskabet beskattes typisk som personlig indkomst, men interessentskabet kan også beskattes gennem ordninger som virksomhedsskatteordningen og kapitalafkastordningen.