Monni.dk er et affiliate-site indeholdende reklameartikler og reklamelinks, drevet i kommercielt øjemed
← Back to the dictionary

Indeksobligationer

Written: 20. januar 2020

Hvad er en indeksobligation?

Hvad er en indeksobligation?

Brug for at låne penge?

⭐⭐⭐⭐⭐
Over 100.000 brugere har brugt vores søgemaskine til at søge efter de billigste lån.
Sammenlign lån hurtigt og nemt

En indeksobligation er en obligation der er fastgjort til et bestemt indeks. Dette betyder også at sådan en type af obligation følger udviklingen i det almene prisniveau. Dette bliver beregnet ud fra nettoprisindekset.  Det kunne for eksempel være en inflationsindeksereret obligation.

Modsat en traditionel fastforrentet obligation bliver en indeksobligation justeret efter inflationsniveauet, og usikkerheden omkring en inflation i et land er dermed nedtonet. Dette betyder dog også at den rente man skal betale af hovedstolen og dermed det investerede beløb kan ændres i takt med inflationens udvikling.

På grund af denne kobling mellem obligationens udvikling og et lands inflationsniveau er det fremtidige afkast og nominelle betalinger derfor usikkert. Dog minder indeksobligation og en traditionel obligation om hinanden ved at når realrenten stiger, så falder kursen og modsat hvis realrenten falder, så vil kursen stige.

Indeksobligationer bliver som oftest udstedt af realkreditinstitutter, og der er derfor stor mulighed for det er en reel udbyder der kan tilbagebetale lånet.

Hvilke fordele og ulemper er der ved en indeksobligation?

En indeksobligation har en række fordele og ulemper som man bør sætte sig ind i inden man vælger at investere i disse. En fordel som investor i en indeksobligation er, at man er sikret en fast real kuponrente, hvilket betyder man bibeholder sin købekraft. En indeksobligation kan også være med til at sikre en langsigtet opsparing for en investor mod en eventuel inflation. Netop denne fordel er kendetegnet ved indeksobligationen, da den som sagt følger inflationen og derfor kan eliminere en eventuel inflationsrisiko.

En ulempe ved at være investor i en indeksobligation frem for en traditionel obligation er, at de oftest er mindre likvide. Hvis der opstår en deflation, altså hvor priserne falder generelt i et samfund, er der risiko for en reduktion af ens hovedstol. Udover dette vil en kuponrente i en indeksobligation oftest også være lavere end ved en traditionel obligation. En af de større ulemper ved en indeksobligation er dog at realrenten formentlig er noget lavere end andre alternativer på markedet.

En indeksobligation er derfor rigtig god at investere i, hvis man går ind i en fremtid, hvor det kan være usikkert at spå om samfundets inflationsudvikling. Hensigten med denne slags obligation er at få en forretning udover inflationen. Det anbefales, at hvis man vil investere i en indeksobligation skal det være et mindre beløb end hvad det historiske afkast har været på disse obligationer gennem tiden. Det er samtidig en god løsning for den investor der gerne vil investere, men som er bekymret for den fremtidige inflation og dens konsekvenser.