Monni.dk er et affiliate-site indeholdende reklameartikler og reklamelinks, drevet i kommercielt øjemed
← Back to the dictionary

Diskonteringsrente

Written: 23. oktober 2018

Hvad er en diskonteringsrente?

En diskonteringsrente bliver brugt i forbindelse med en diskontering. Dette betyder man ofte støder på begrebet når der er tale om en virksomheds investeringer, da diskonteringen bruges til at regne ud, hvad investeringen koster og hvad den vil være værd i fremtiden.

Brug for at låne penge?

⭐⭐⭐⭐⭐
Over 100.000 brugere har brugt vores søgemaskine til at søge efter de billigste lån.
Sammenlign lån hurtigt og nemt

Diskonteringsrenten bruges til at beregne nutidsværdien som er med til at beregne, hvad forskellen mellem et beløb er i dag kontra om et år.  Den kan med andre ord være med til at fortælle hvad en fremtidig investering er værd i dag.

Jo højere diskonteringsrenten er, jo større risiko er der forbundet med investeringen. Det betyder med andre ord, at hvis den er høj, at de indtægter man får ved investeringen langt ude i fremtiden ses som værende af ringe værdi.

Investeringerne som giver hurtige afkast vil være mest hensigtsmæssige frem for investeringer der giver afkast i en længere periode. Dette er hensigtsmæssigt, da virksomheden får flere penge mellem hænderne med det samme som de kan bruge på at investere igen og dermed tjene flere penge. Dog kan der være nogle adfærdsmæssige og etiske aspekter som kan spille ind, at en mere langsigtet investering er mere hensigtsmæssig på trods af samme afkast.

Hvordan beregnes diskonteringsrenten?

Diskonteringsrenten vil oftest i opgaver være oplyst, men praktisk set, vil en diskonteringsrente fastsættes efter, hvor meget renten kunne være ved en anden investering og kan blandt andet kaldes markedsrenten. En diskonteringsrente bliver altså fastsat ud fra en række faktorer som spiller en rolle i et lands økonomi og dens fremtidsudsigter.

Hvad indgår i diskonteringsrenten?

Diskonteringsrenten bliver påvirket af en række forskellige faktorer. Nogle af disse er: renteniveau, inflation, ejernes krav til afkast og risikopræmie. Tid og risiko spiller også en faktor, da en lang tidshorisont er lig med en større risiko og dermed en større diskonteringsrente. Inflationen spiller også en rolle, da den kan have en påvirkning på et lands økonomi fremadrettet. Jo højere en inflation der er i et land, jo højere vil markedsrenten være.

Diskonteringsrenten skal fastsættes så den modsvarer risikoen ved betalingsstrømmen.