Monni.dk er et affiliate-site indeholdende reklameartikler og reklamelinks, drevet i kommercielt øjemed
Vælg en side
← Tilbage til ordbogen

Balancekonto

Skrevet: 2. november 2018

Hvad er en balancekonto?

En virksomheds balance eller status, begge betegnelser for det samme, viser en oversigt over virksomhedens værdier samt forpligtelser, gæld og egenkapital. Balancen giver et øjebliksbillede, idet balancen altid udtrykker egenkapital, værdier, forpligtelser og gæld pr. den dato, hvor resultatopgørelsens periode slutter. Balancekontoen viser altså en opgørelse af virksomhedens passiver og aktiver.

Passiverne i balancen viser, hvor virksomheden har skaffet sin kapital (pengefremskaffelse). Passiverne viser altså virksomhedens finansiering, som stammer fra ejere og evt. långivere.

Aktiverne i balancen viser, hvordan ejernes og långivernes kapital bliver anvendt. Med andre ord viser aktiverne virksomhedens værdier (pengebinding).

Aktiver og passiver kaldes tilsammen for balancen. Det skyldes, at der er balance mellem de to sider. De er med andre ord lige store. Den kapital, der bindes i aktiverne, skal først være fremskaffet, og det er så passiverne, der viser, hvordan kapitalen er fremskaffet. Er der fremskaffet “for meget” kapital, sættes den overskydende kapital fx ind på virksomhedens konto i banken (bankindestående), og dermed bliver den fremskaffede kapital altså̊ anvendt på den ene eller den anden måde. Balancen er altid til stede.