Monni.dk er et affiliate-site indeholdende reklameartikler og reklamelinks, drevet i kommercielt øjemed
← Back to the blog

Lån trods RKI – er det muligt og hvordan?

Written: 17. februar 2020

Last Updated on by Mai-Britt Skovsgaard

Annonce

Hvis du står i RKI, som er en liste over dårlige betalere, så kan det være ekstremt svært at få lov til at låne penge, eller at få nogen form for kredit nogen steder.

Det er jo sådan, at dem, der låner noget ud, eller tillader kredit, de skal være sikre på at få sine penge. Hvis du er registreret som dårlig betaler, så er du ikke en attraktiv kunde at låne noget som helst til.

Nogle låneudbydere reklamerer med muligheden for at låne, selv om du står i RKI. Det kan faktisk godt være muligt i helt særlige situationer, men det kræver en del af dig.

Hvordan kan det være muligt at låne trods RKI?

Dem, der eventuelt ville være villige til at give dig et lån, selv om du står i RKI, vil naturligvis have en form for sikkerhed for lånet. Ellers er deres risiko for at tabe beløbet alt for stort.

Når det så alligevel kan være muligt, så skyldes det, at der bliver opstillet nogle særligt skærpede betingelser for sådan et lån trods RKI.

At finde en kautionist

Sådan en betingelse kan typisk være, at du er nødt til at stille med en kautionist for lånet. Det vil sige, at du skal have en person i dit netværk til at skrive under på, at de står inde for det pågældende lån. Vedkommende bliver naturligvis kreditvurderet i forhold til, om han eller hun i det hele taget er i stand til at magte sådan et lån, som du påtænker at optage.

Desuden vil den rente, du skal betale for lånet, være markant højere, end hvis du ikke stod i RKI.

Hvis du misligholder de månedlige afdrag, så vil det være din kautionist, der kommer til at hæfte for den samlede gæld.

Det kan for det første være ret svært at finde en person, der er villig til at sige god for sådan et arrangement. Desuden kan det blive ret belastende, hvis det kommer til at gå sådan, at du ikke kan passe dine afdrag.

Så kommer du til at pålægge en i dit nærmeste netværk den byrde, det er at skulle hæfte for en andens gæld med renter, gebyrer og så videre. Den er ikke god.

Det kan blive meget konfliktfyldt at have sådan en gæld imellem sig. Og vil du i det hele taget nogensinde blive i stand til at betale det tilbage, som du kommer til at skylde på denne måde?

Kan du komme ud af RKI?

Det bedste, du kan gøre for din økonomi og for din mulighed for selv at kunne låne penge, det er at sørge for at komme ud af RKI. Det kan du kun komme, hvis du får betalt din gæld ud.

Derfor giver det bedst mening, hvis du arbejder på at få gjort det. Så kommer du økonomisk på fode igen, og så kan det endda være, at du slet ikke behøver at optage et lån. Det er klart at foretrække frem for at skulle tage et lån, som du reelt set overhovedet ikke har råd til at have.

Hvis din økonomi er helt til rotterne, så er det ikke nogen god fidus at forsøge at tage et lån. Det vil ikke forbedre din økonomi på længere sigt. Tværtimod. Det vil blive skruen uden ende.

Et lån trods RKI er en skidt idé

Selv om du så eventuelt kan få overtalt en person i dit netværk, som kan godkendes til at lån, til at kautionere for dig, så er det en temmelig skidt idé at tage et lån, når du er registreret i RKI. Det er simpelthen for dyrt, og du risikerer at belaste vedkommende økonomisk.

Det er dårlig stil, og det kan være svært at opretholde et godt forhold til hinanden efterfølgende. Desuden vil det ikke hjælpe på din økonomiske situation på den længere bane. Det er i bund og grund en dårlig sti at begive dig ud på.

Du bør rette op på din økonomi på en mere stabil måde.